CÁC HOẠT ĐỘNG

KỶ NIỆM 32 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ KHOA HỌC VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Ngày 25/4/1988, UBND Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 1776/QĐ/UB về việc thành lập Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) có chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lúc mới thành lập, Trung tâm chỉ có 8 cán bộ nhân viên làm việc tại 03 tổ chuyên môn: Thuyết minh, Bảo vệ và Vệ sinh. Giám đốc Sở Văn hóa -Thông tin Hà Nội trực tiếp kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm. Đến nay, Trung tâm có bốn phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp, Nghiên cứu - Sưu tầm, Giáo dục - Truyền thông và Duy tu - Môi trường.

(Ảnh: Tập thể cán bộ Trung tâm chụp ảnh kỷ niệm)

Trong hơn ba mươi năm qua, Trung tâm đã luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân và cộng đồng nhân dân xung quanh di tích. Cùng với đó là sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm đã từng bước đưa Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ một công trình bị xuống cấp nghiêm trọng trở thành điểm sáng trong đời sống văn hóa và xã hội Thủ đô, thu hút đông đảo khách tham quan du lịch trong và ngoài nước và là niềm tự hào của di sản văn hóa dân tộc. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm đang cùng nhau vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch Covid -19 để tiếp tục đưa Trung tâm phát triển theo hướng bền vững.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Ngày 05 Tháng 11 Năm 2019

Khám Phá Sự Kiện


THAM QUAN VĂN MIẾU

Tư vấn và lộ trình để lên kế hoạch tốt hơn cho chuyến thăm của bạn

Xem thêm

NỘI QUY THAM QUAN

Những vấn đề cần lưu ý khi tham quan

Xem thêm

FAQS

Những câu hỏi thường gặp

Xem thêm