RELICS

THE DOCTORAL LAUREATE RETREATING THE TROOPS WITH A POEM

Ngô Miễn Thiệu was a nativw of Tam Sơn commune, Từ Sơn county town, Bắc Ninh province. His family was famous in education and examination with his father being ranked the second and and his uncle being ranked the third.

Ngô Miễn Thiệu was well-known with his intelligence and fondness of study. Ngô Miễn Thiệu taking part in royal exam, being ranked the top title (Trạng nguyên) in 1518 at the age of 20. He was appointed to government official under Lê dynasty. In 1527, when Mạc Đăng Dung usurped the throne of Lê king, Ngô Miễn Thiệu pledged loyalty to Lê King wholeheartedly then declined to serve new empire.

He retired at Tam Sơn to give his whole mind to training. The King in China intriguing to usurp Vietnam long ago, deputing government official to condemn Mạc King. The China government official sent memorandum and a poem giving a content of underestimation to army and people of Vietnam.

Ngô Miễn Thiệu was asked for help by Mạc King to respond to a memorandum and a poem. After the China governent official read a poem given by Ngô Miễn Thiệu, he had decided to order the troops to retreat. As from situation, King Mạc Đăng Doanh hold Ngô Miễn Thiệu in great admiration being appointed to the government official with high leadership position.

Ngô Miễn Thiệu's two sons succeeding to his career, passing exams with the third rank, being appointed to government officials.

The stone stele for exam in 1518 recording Ngô Miễn Thiệu

Ngô Miễn Thiệu was a upright official and virtuous teacher contributing to a cause of protecting a nation and training the talents. His name was engraved on the stone stele for exam in 1518 at Văn Miếu – Quốc Tử Giám./.

Translator: BBP

 


TẾ TỬU QUỐC TỬ GIÁM NGUYẾN NHÂN THIẾP

VÀ TRUYỀN THỐNG KHOA BẢNG HỌ NGUYỄN Ở KIM ĐÔI-BẮC NINH

 

    Nguyễn Nhân Thiếp (1452 - ?) người xã Kim Đôi, huyện Võ Giàng, nay thuộc thôn Kim Đôi, xã Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Từ  nhỏ đã nổi tiếng thông minh và ham học, năm 1466, đời vua Lê Thánh Tông, khi mới 15 tuổi, ông cùng với anh trai là Nguyễn Nhân Bỉ dự thi Tiến sĩ và cùng đỗ Đại khoa.

    Sau khi vinh qui bái tổ, Nguyễn Nhân Thiếp được bổ làm Tri huyện Lập Thạch nhưng ông vẫn quyết tâm tiếp tục học tập, một năm sau (1467) ông thi đỗ khoa Hoành từ và được vào làm việc ở Bí thư giám lúc mới 16 tuổi. Ông từng giữ chức Hàn lâm viện thị thư, Công bộ Tả thị lang, Binh bộ Hữu thị lang. Thời Vua Lê Hiến Tông ( 1497-1504), Nguyễn Nhân Thiếp được phong Đông các Đại học sĩ kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám. Sau được cử đi sứ nhà Minh, rồi thăng Thượng thư Bộ Lại, đứng đầu một trong 6 Bộ của triều đình nhà Lê.

    Là một vị Tiến sĩ bước chân vào con đường quan lộ từ khi còn rất trẻ, song với đức độ khiêm nhường và tài năng kiệt xuất, Nguyễn Nhân Thiếp đã có nhiều đóng góp cho Vương triều Lê sơ. Nhà sử học Phan Huy Chú từng nhận xét: ông là nhà Nho có đức nghiệp, có tài thơ văn được nể trọng thời bấy giờ. 

    Nguyễn Nhân Thiếp xuất thân từ dòng họ khoa bảng nổi tiếng cả nước. Họ Nguyễn ở Kim Đôi – Bắc Ninh có tới 18 người đỗ Tiến sĩ. Các anh, em của ông đều đỗ đạt cao dưới thời vua Lê Thánh Tông và giữ các trọng trách quan trọng trong triều đình. Điều đặc biệt là tất cả đều đỗ Đại khoa từ khi còn rất trẻ:

     Nguyễn Nhân Bỉ (1448-?) thi đỗ Tiến năm 1466 lúc 19 tuổi, làm quan đến chức Binh bộ Thượng thư;

    Nguyễn  Nhân Bồng (sau đổi tên là Nguyễn Xung Xác (1451 - ?) đỗ Tiến sĩ năm 1469 lúc 19 tuổi, làm quan đến chức Lễ bộ Tả Thị lang;

     Nguyễn Nhân Dư (1456 - ?) đỗ Đại khoa năm 1472  lúc 17 tuổi, từng là thành viên Hội Tao đàn;

    Nguyễn Nhân Đạc (1458 - ?) đỗ Tiến sĩ 1470 lúc 18 tuổi, làm quan đến chức Hàn lâm viện hiệu thảo.

 

Bia đề danh Tiến sĩ khoa Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận 7 (1466)

     Tiếp nối truyền thống của dòng họ, các con trai của Nguyễn Nhân Thiếp cũng đều đỗ Đại khoa: Nguyễn Hoành Khoản (1471-?) đỗ Tiến sĩ năm 1490; Nguyễn Nhân Huân (1473-?) đỗ Bảng nhãn năm 1496 và Nguyễn Nhân Kính (1479-?) đỗ Tiến sĩ năm 1496.

    Thật là một dòng họ có truyền thống khoa bảng hiếm có! Sách “ Lịch triều hiến chương loại chí” chép: “Làng Kim Đôi, huyện Võ Giàng có họ Nguyễn từ đời Nhân Thiếp trở xuống 3 đời thi đỗ 13 người. Đầu đời Lê, 5 anh em đồng thời đều đỗ cả, con cháu nối nhau làm quan to trong triều”.

    Hiện tên tuổi của Nguyễn Nhân Thiếp và các Tiến sĩ họ Nguyễn ở Kim Đôi – Bắc Ninh vẫn được lưu danh trên các tấm bia Tiến sĩ đặt tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội và Văn Miếu Bắc Ninh, là những tấm gương sáng cho đương thời và hậu thế muôn đời noi theo./.                 

                                                                                                                                                    Thúy Hồng


PHD. NGÔ THÌ NHẬM

 

     Ngô Thì Nhậm (1746-1803) was born in Tả Thanh Oai, Thanh Oai district,  Hà Đông Province (now Hà Nội). He passed the Royal exam held in 1775 (in the reign of King Lê Hiển Tông) at the age of 30. He held many important positions in the court including Vice Minister of Construction, Vice Minister of Interior Affairs, and Minister of the Military.

     PHD. Ngô Thì Nhậm was a talented scholar. He frankly proposed to Lord Trinh three major policies in three areas: politics, education and law. There must be a clear policy of politics to be obeyed by all, the law must be strict and the education must be extensive.

 

The stone stele that records the name of PhD. Ngô Thì Nhậm, at the Văn Miếu-Quốc Tử Giám

   

 He and Ngô Văn Sở were assigned by King Quang Trung to govern the Bac Ha region. In this position, he persuaded many Bac Ha scholars to return to work for Tay Son Dynasty. This greatly contributed to the consolidation of politics in the north. After defeating the Qing army, King Quang Trung assigned him the task of diplomatic relations with the Qing. With his diplomatic talent, Ngô Thì Nhậm successfully completed the task. He persuaded the Qing Dynasty not to take revenge, to avoid the incident of war. Through letters, official dispatches and going himself three times  to the northern border to negotiate, in 1790 Ngô Thì Nhậm convinced the Qing court to receive the envoy of Đại Việt. In 1792, he was appointed as Chief Ambassador to the Qing Dynasty.

     Ngô Thì Nhậm was always a man wholeheartedly for the country and people. He always put the interests of the country and the people first. He maintained  the noble qualities of a scholar when he was a politician and diplomat under the Lê - Trinh dynasties while society went through many changes. The stone stele that records his name is still preserved at the Special National landmark, Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

 

 

                                                                                                                                                                   LH

 


FATHER AND SON PASSED THE SAME CONFUCIAN EXAM

In 1592, Ngô Trí Tri (1537 – 1628) and Ngô Trí Hòa (1565 – 1626) were natives of Lý Trai Commnue, Nghệ An province who passed the same Confucian exam. Ngô Trí Tri gained the third rank whose son Ngô Trí Hòa gained the second rank (Hoàng Giáp)

This situation was one of a kind.

According to history of education in Vietnam, there were a large number of people those who had blood relatives, passed the same Confucina exams. Especially, father and son passed the same Confucian exam in 1592. Legend has it that the king was moved and fired by fondness of studying of Ngô Trí Tri and Ngô Trí Hòa, gave the baldachin with golden four characters, meaning that father and son passed the same exam was an only situation over the world.

Their names and titles were engraved on the stone stele of exam in 1592 at Văn Miếu – Quốc Tử Giám. The inscription on the stone stele concerning this situation, meaning that father and son passed the same exam, was making people happy those who were living in the peaceful civilized life.

After passing exam, Ngô Trí Tri and Ngô Trí Hòa succeed in playing as a role of leadership positions. Ngô Trí Hòa worked as the headmaster of Quốc Tử Giám and gave petition to the king to order six things releate to politics to be fixed

Ngô Trí Hòa’s son passed a Confucian exam in 1646 whose descendant of next generations succeed in study and career. Ngô Trí Tri and Ngô Trí Hòa were a good examples to generations.


TRỊNH THIẾT TRƯỜNG WHO PASSED THE CONFUCIAN EXAMS TWICE

Trịnh Thiết Trường (1390 - ?) was a native of Thanh Hoá province, a well-known man with his knowledge and intellegence.

In 1442, Trịnh Thiết Trường participated in the Hội exam (national exam) with expectation of being the top rank. He tried to gain the gold, nevertheless, he gain just the third rank (Tiến sĩ),appointed as a mandarin. He was not satisfied with his goal, decided to leave office and retake an exam.

Trịnh Thiết Trường was determined to study assiduously for many years. In 1448, he passed the second royal exam with the second-best (Bảng Nhãn).

The King was so pleased with Trịnh Thiết Trường's efforts who gave Trịnh Thiết Trường special favors and appointed him to a mandarin. In 1457, Trịnh Thiết Trường was sent to China as a King's envoy.

Trịnh Thiết Trường's name and title were engraved on two stone stelae (1442 and 1448). He was a good example of strong will, great success and assiduity to the next generation.


82 YEARS OLD TOOK PART IN THE EXAM

In 1900, there was a candidate with gray hair and beard who took part in the Hương (regional) examination of Nghe An. His name was Đoàn Tử Quang. He was born in 1818 in Huong Son district - Ha Tinh province.

As a child, he was bright, intelligent, and well-educated but passed three rounds only twice (Huong exam includes 4 rounds): the first time at 49 years old and the second at 66 years old. Listening to his mother’s advice, he took the examination of Canh Ty (1900) under the Nguyen Dynasty when he was 82 years old.

 

When he entered the exam field, the examiners were worried about his health.

Đoàn Tử Quang also did the exams seriously liked other candidates. After the first round there were only 35 people who passed including Đoàn Tử Quang. The examiners found that his writing was beautiful and clearer than many other candidates. As a result, through the four four rounds, Đoàn Tử Quang ranked the second, but because of violating the examination’ rule, he ứa ranked only 29 out of 30 candidates.

After passing the exam he was appointed as Huan Dao, the official who considers the education at the district level by King Thanh Thai. He lived through 13 kings. He died in 1928, at the age of 110 years old.

                                                                                                                                                                    LH


BÙI XƯƠNG TRẠCH (1438 - 1516) , THE DIRECTOR OF QUỐC TỬ GIÁM, WAS A MIRROR OF STUDIOUSNESS

He was from Thanh Dam district, now Thanh Tri district, Hanoi, and had been famous for his fondness of studying since he was a child. His parents were farmers, so he was proficient in buffalo breeding, transplanting, and plowing. When he was plowing and working, he also brought books with him and studied at the same time. So he was able to complete the field work and improve his education as well.

In 1478, under King Le Thanh Tong, he attended an exam organized by the court. After completing the exam, he returned to his hometown to continue working in the fields.

Some time later, the court hung a yellow board to announce the pass. Bùi Xương Trạch and 61 others passed the examination in 1478. Meanwhile, he was still plowing the fields.

After passing the exam, Bùi Xương Trạch was appointed to important positions in the court by the king. In particular, the king appointed him to be the headmaster of Quốc Tử Giám. During his work as a mandarin, he did his best to help the people and the country with integrity. He was respected by the people with eternal gratitude.

His name and 61 other who passes the exam are engraved on the stele of 1478 at Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

https://youtu.be/nDJWzqtKFn0


TEACHER – VU THANH (1664-1727)

Teacher Vu Thanh (1664-1727) was from Dan Loan village, Duong An district, which is now Dan Loan village, Nhan Quyen commune, Binh Giang district, Hai Duong province. As a child, he was very smart, fond of learning and good at literature; In 1686, at the age of 22, he passed the Royal exam. He got the third highest grade. He worked as an officer and the Rector of Quoc Tu Giam.

 

Over 40 years he worked as a mandarin during which he offered more than 30 years of teaching. Teacher Vu Thanh trained many generations of excellent students, many of whom passed the royal exam and held important positions in the court.

In 1698, after resigning, Teacher Vu Thanh opened a school in the Hao Nam (now in Dong Da district, Hanoi). Students from all over the place came to study. Many times the class did not have enough room, students had to borrow bamboo boats to stop by the lake to listen to the lecture. Teacher Vu Thanh always emphasized students' thinking and creativity. He advocated for reform of the style of literature and writing about the practical problems of life.

His name was inscribed on the stele of the 1685 doctoral exam located at Van Mieu-Quoc Tu Giam. /.

                                                                                                                                           Translator: LH


THÂN NHÂN TRUNG, PRINCIPAL OF QUỐC TỬ GIÁM

Thân Nhân Trung (1419 – 1499) was a native of Yên Ninh commune, Yên Dũng district, Hà  Bắc province(now Yên Ninh village, Nếnh town, Hà Bắc province). In the reign of King Lê Thánh Tông, He passed the Royal exam held in 1469, and  was recognized as a Doctor(PhD). He was the first one to start the examinational tradition of Yên Ninh village. After his success, there were nine other people in the village who passed the Pre-Court competition exams, and three of them were his two sons and  one grandson.

Thân Nhân Trung was appointed as “Độc quyển” mandarin (who took in charge of checking the copy of original exam papers). His son, Thân Nhân Tín passed the exam held in 1490 and was recognized as a Ph. Doctor.  Thân Nhân Trung held important positions in the court, including  Lại Bộ Thượng thư (Minister of Interior) and Head of Royal Academy, Đông các Đại học sĩ, Principal of Quốc Tử Giám.

In 1484, on a King’s order, Thân Nhân Trung composed the text that would be engraved on the stone stele recording the information of the exam held in 1442. As clearly stated in the insription of that stele that: “Virtours and talented men are the primordial vitality of a State. If the vitality is strong, the State will be powerful and prosperous. On the contrary, it will weaken and have a low standing. Therefore, clear – sighted monarchs always attach importance to educating talent and selecting Confucian scholars for the Mandarinate, and regard the fostering of the State’s primordial vitality as an urgent task”.  For many years, that statement has become a guideline for Vietnamese education and training.

Thân Nhân Trung temple

In 1495, King Lê Thánh Tông founded the Tao Đàn Poetry Association, then Thân Nhân Trung and Đỗ Nhuận were appointed as Vice Presidents of this Association. He also worked with King Lê Thánh Tông and Nguyễn Trực to compile Thiên Nam dư hạ tập, a great book that took them 10 years to compile. This book fully recorded materials in the field of poetry, literature, classics, laws, wars, civil service system, astronomy, geography, history, which had been produced in the Lê dynasty(from King Lê Thánh Tông and earlier)

 

Thân Nhân Trung is not only a prestigious and talented mandarin. Moreover, he is also a model educator, an inspiring example of learning to the people in his homeland as well as  across the whole country. His words engraved on the stele have become immortal for ever.

BBP

 

 

 


Contribution of Principal Nguyễn Duy Thì to royal exams as an examiner

Nguyen Duy Thi (1571-1651) was born in Yen Lang commune, Yen Lang district, Tam Doi town (now Thanh Lang town, Binh Xuyen district, Vinh Phuc province). When he was 27 years old, he passed the royal exam held in 1598, and was given the academic title Hoàng giáp (under the reign of King Le The Tong). He held many important positions in the Royal Court, and served as Deputy Principal and then Principal of Quoc Tu Giam (School) for many years. He made great contributions to the country's education and exams. In addition, for three times,  he was one of the officials who were in charge of organizing exams to select talented people for the nation.

In 1613, he worked as a Court counsellor who was responsible for "inspecting the work of Court officials and consulting with other officials about current affairs. Any officials who did illegal or wrong things were inspected. In addition, he was responsible for checking  work of chiefs at departments, and inspecting lawsuits related to noble people in the royal Court. His work helped to maintain the stability and order of the country. Therefore,  he was assigned to monitor the exam held in 1613.

Ten years later, when another  exam was held in 1623, then he was holding the position of Tả Thị Lang(now similar to Deputy Miniser) of Ministry of Rites taking in charge of work related to rituals, ceremonies, banquets, schools, exams ...,he continued to be trusted by the Court, so he was again assigned to be the Supervisor of the National examination  so that the exam could take place in accordance with the court regulations.

During the Royal Exam in 1637, while he was holding the position of Minister of War, and Principal of Quoc Tu Giam School, he was assigned to be the Deputy-Chairman of Board of examiners. 

 Being an Supervisor of pre-court exams for three times, Nguyen Duy Thi and other officials held high responsibility, helping the court to select 34 Doctors. This has contributed to creating a class of intellectuals and talents in the country. Among those Ph.D., many of them later became important officials of the court. Now, his name is engraved on a stone stele at Van Mieu - Quoc Tu Giam.

 

The stone stele that records name of Nguyen Duy Thi

CT

 

     


THE LAST TRANG NGUYEN OF HISTORY OF CONFUCIANISM EDUCATION OF VIETNAM

There were 46 Trang Nguyen (the highest rank of doctoral laureate) in the history of Confucianism of Vietnam (1075 – 1919) who were talented and virtuous with their contributions in many fields for a nation. One of them was Trinh Tue, the last Trang Nguyen, who worked as the director of Quoc Tu Giam.

Trinh Tue (1704 -?).  He was a native of Vinh Loc district, Thanh Hoa province but he lived in Quang Xuong district, Thanh Hoa province. He passed the exam with highest rank called Trang Nguyen in 1736 under the reign of Le Y Tong King at the age of 33. He was appointed as “Dong cac Dai hoc si quan thiem sai phu lieu” title in 1731. Then he took office as a director of Quoc Tu Giam in 1741 to train talents for a nation.

According to the book “Dai Viet su ky toan thu” , in 1247, the doctoral laureates with the highest scores were divided into three ranks called “Trang Nguyen”, “Bang Nhan”, “Tham Hoa”.At that time, the first doctor passed with highest rank was Nguyen Hien called “Trang Nguyen”. In 1736, the last “Trang Nguyen” was Trinh Tue. Although examinations under the reign of Le dynasty were held continuously, no one was selected to be “Trang Nguyen”. Under Nguyen dynasty from the beginning of 19th century, the King decided to remove “Trang Nguyen” title and from then on, no one was selected as “Trang Nguyen” in Vietnam. Therefore, Trinh Tue was the last Trang Nguyen in the history of Confucianism education of Vietnam.

Photo: The stone stele for exam of 1736

 

Nowadays, his name and homeland are recorded on the stone stelae erected for exam in 1736 at Van Mieu – Quoc Tu Giam. Trinh Tue’s information and his contributions were recorded on the pages of Vietnamese history. He was a bright model for the next generation.

Translator: Bùi Bích Phương

 


PhD. Trần Cảnh and Agriculture of Vietnam

Trần Cảnh (1684 - 1758) was born in Dien Tri, Chi Linh district (now Truc Truc village, Quoc Tuan commune, Nam Sach district, Hai Duong province). He passed the Royal exam held in 1718 (in the reign of King Lê Dụ Tông). PhD. Trần Cảnh has a lot of things to do with the Quốc Tử Giám school. When he was young, he used to study at this school. Later, he became the Principal of this school. The stone stele that records his name is still preserved at the Special National landmark, Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

 

The stone stele that records name of PhD. Trần Cảnh, at the Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Having served as a Court mandarin for 40 years, Trần Cảnh held many important positions in the court including Hàn lâm viện Thị chếĐông các Học sĩ, Governor of Phung Thien district, Principal of Quốc Tử Giám school, Minister of Justice, Minister of War, Minister of Rites.. He had a gift for the agricultural fields, so he was given the task of encouraging agricultural expansion of Nam Sach and Kinh Mon in Hai Duong. Trần Cảnh called upon the people who lived scatteredly in the districts to gather, reclaim virgin soil and establish villages along the Kinh Thay river, from Nam Sach, Chi Linh, Kinh Mon (Hai Duong province) to the Dong Trieu (Quang Ninh province) and Thuy Nguyen (Hai Phong). He was very strict in implementing the land policies issued by the government. By his orders, the land in the areas he managed was redistributed to people

 The worship house of Trần family in Hai Duong province

Trần Cảnh also wrote a book about weather, meteorology and farming experience to teach the people of his time. Unfortunately, this book has been lost. For his great contributions to Vietnamese agriculture, PhD. Trần Cảnh is considered as one of the pioneers in the field of agriculture in Vietnam.

                                                                                                                                                                        CT


Nguyễn Quý Đức(1648-1720)

Nguyễn Quý Đức (1648-1720) was born in Dai Mo commune, Tu Liem district, Hanoi. When he was 29, he passed the Royal examination.

In 1690, he was appointed diplomat to China (in the Qing dynasty). In 1794, he was promoted to Deputy Minister of Rites. In 1695, he was promoted to Imperial Adviser. In 1708, he was promoted to Minister of War. He was an honest mandarin, he forbad his inferiors harassing people. He always felt sorry for the misery of people. 

Scientist Lê Quý Đôn wrote about him as follows: "He is a strict, cautious and tolerant man. He held the post of Prime Minister for more than 10 years, always obeyed the law, and appreciated talented people. He was a brilliant Prime Minister when the nation was at peace"

The historian Phan Huy Chú wrote about him: “He was generous and calm. Normally, when he met someone, he was always easy-going . At a discussion, if a problem had not reached a satisfactory conclusion, he tried to keep his opinion, even if it was discussed three or four times, no one could stop him. His literature had deep meanings. Most important documents of the Court were written by him. He was Prime Minister for 10 years as he was highly appreciated for his generosity”.

Nguyễn Quý Đức composed many poems, including two volumes: "Sứ trình thi tập" and "Thi châu tập", but now there are only nearly 90 poems left, which are written in both Chinese and Chinese-Transcribed Vietnamese.

Statue of  Nguyễn Quý Đức 

Content: Collected

Translator: CT


General Nghiêm Kế’s Temple

General Nghiêm Kế's Temple is located in Gieng hamlet, Quan Do commune, Yen Phong district, Bac Ninh province.  In particular, the temple is also the place to worship two famous scholars, Nghiêm Phụ and Nghiêm Ích Khiêm.

The statue of General NGhiêm Kế 

According to the family records of the Nghiem Thi family, Nghiêm Kế belonged to the second generation of the Nghiem family. When the resistance against the Mongols of the Tran Dynasty took place for the first time in 1258, he became one of the generals taking on an important position in the resistance. After the resistance ended in success, he was promoted to general.

The temple is also a place of worship for two scholars: Nghiêm Phụ and Nghiêm Ích Khiêm - Descendants of General Nghiêm Kế. Nghiêm Phụ was born in 1450. In 1473, he took the Local examination and passed four rounds of this exam. In 1478, he passed the Royal examination and was recognized as a Ph. Doctor. After that, he worked as a mandarin in the royal court. Nghiêm Ích Khiêm was born in 1459 and passed away in 1499. In 1490, under the reign of King Lê Thánh Tông, he took the Royal examination and he was second best of the top 3 candidates, so he was given the academic title Hoàng giáp. After that, he became a military mandarin.

The temple was built in the Le dynasty( in the early twentieth century).  when a Scorched-earth policy was carried out, the temple was destroyed. When the country was independent, the Nghiem family's ​​descendants rebuilt a new temple on the former ground. Today, the temple consists of such construction items as the three-door gate, Left House, the Tiền tế House and the temple. The worship area includes the Tiền tế House and the temple, which are tile-roofed. Tiền tế House has 5 compartments, this is the place for the meeting and for discussing important events of the Nghiem family.

In 2005, at Tiền tế House, a stone stele was set up to record the history of Nghiem family.  The stele has 2 sides, one side is engraved with Chinese inscriptions, the other side is in Vietnamese. The temple consists of 3 compartments, the central area is for the worshipping of  Nghiêm Kế, Nghiêm Phúc Tuấn and Nghiêm Yết. The left and right areas are for the worshiping of the ancestors, including two scholars who had passed the Royal examination, Nghiêm Phụ and Nghiêm Ích Khiêm. Behind the altar is a statue of the general Nghiêm Kế. Every year, on the 10th day of the 3rd lunar month, Nghiem family's ​​descendants across the country will gather at the temple to celebrate ancestors’ Commemoration Day

Along with other relics, General Nghiêm Kế's  Temple is one of the famous Sites of Quan Do village. On April 20, 1995, this temple was recognized by the Ministry of Culture and Information as a national Site. The temple is of religious and cultural value, contributing to the preserving and promoting  of the  historical, cultural and artistic value ​​of the country

Writer: Lâm Thùy Ngân

Translator: CT

 

 

 

 

 

 

 

 


Hội nguyên, PhD. Nhữ Đình Toản

The Hội nguyên(title given to the best candidate of National exam), PhD. Nhữ Đình Toản (1703 - 1774) was born in Hoach Trach commune, Duong An district, Thuong Hong prefecture, Hai Duong( now Hoach Trach village or known as Vac village, Thai Hoc commune, Binh Giang district, Hai Duong province). He was a famous mandarin in the reign of of the Le King- Trinh Lord. He was born into a family which was famous for a tradition of studiousness, loyalty, and for four successive generations with 5 people passing the Royal exam.

Ph.Dr. Nhữ Đình Toản's temple.

At the age of 34, he came first in the National exam held 1736( in the reign of King Le Y Tong ). The Royal exam held in the same year could select 15 Doctors, and Nhữ Đình Toản was one of the them.

In 1738, Nhữ Đình Toản began his career as a mandarin. For nearly 35 years, working as a military mandarin and civil mandarin, in every position he hold, he also did well; he was well-mannered, so he was highly appreciated by people of his time and also by following generations. Nhữ Đình Toản used to hold many important positions in the court such as: The Great Tutor (1742) and the Minister of the Infantry. Besides, he was trusted by the Lord.

Starting his career as a PhD, Nhữ Đình Toản held many important positions both in the Court and in royal palaces. He was always respected and praised by people of his time as a great mandarin.

 

Photo, Writer:  Minh Thuý

Translator: CT


Great personality Nguyễn Cao

Nguyễn Cao, whose full name is Nguyễn Thế Cao, was born in 1837. His family that is in Cach Bi village, Que Vo district, Bac Ninh province was famous for a tradition of studiousness and outstanding scholars. According to the records of the Nguyen family, the ancestor of the Nguyen family was originally an official of the Le dynasty, his hometown was in Thanh Hoa. He had 6 sons who were mandarins working for this dynasty. Nguyễn Cao belonged to fourth generation of the family

His father was Nguyễn Thế Hanh (1810-1840). When he was 22 , he passed the Local exam, then he became a district Chief. Her mother was Nguyễn Thị Điềm, she was born into a family of high-ranking military mandarins(she was born in Quế Ổ). She was  beautiful and virtuous.

Nguyễn Cao lost his parents when he was three, so he lived with his grandmother. When he was ten, his grandmother died, so he soon became self-reliant and studied hard. He was educated by two great teachers of that time: Junior Doctor Nguyễn Phẩm and Hoàng giáp, Ph D. Nguyễn Văn Nghị. The two teachers not only taught him knowledge but also the spirit of patriotism and loyalty.

Nguyễn Cao was not only smart but also hard working. He came first in the Local exam held in Hanoi in 1867. Since then people always respected and called him Thủ khoa Cao(the one came first). When he passed the exam, he did not immediately worked as a mandarin, but went back to his home town where he founded a private school and worked as a teacher.

During the first invasion of the North in November 1873, the French invaders from Hanoi swept to occupy Gia Lam and Sieu Loai.  Nguyễn Cao commanded the people of Bac Ninh province to fight against the French, killing many enemies and liberating a large area. When the Nguyen court signed a treaty with the French, he pretended illess as an excuse and then went home. At this time, the Chinese bandits swept into the northern provinces and the mountainous districts of Bac Giang province. They robbed and killed local people cruelly. Nguyễn Cao led the rebellion against Chinese bandits. After that, he was appointed the governor of Yên Dũng district, then the county Chief of Lang Giang. Afterwards, he asked for the permission to go reclaiming virgin soil in the plantations in Nha Nam, Phu Binh,  helping local people there.

In 1882, the French colonialists launched an attack on the North for the second time, at that time Nguyễn Cao called on the people to rally their army to fight against the French. In a major battle in Gia Lam, Nguyễn Cao was seriously injured. However, he tried to  maintain the position of commander. The Nguyen king gave him 20 taels of silver for treatment. After his recovery, Nguyễn Cao continued to lead the battle against the French, and many other battles in Pha Lai, Yen Dung, Que Duong, Vo Giang, Tu Son, Thuan Thanh, and Ung Hoa district, Ha Tay province.

On March 27, 1887, at a battle in Kim Giang (now Ung Hoa district, Hanoi), he was captured by the French. The enemy tried to seduce and bribe him. However, he refused.  Moreover, to keep his uprightness, he committed suicide.

Nguyễn Cao devoted his life to the liberation of the country and the training of talents. His name has been mentioned in history and remembered as a patriot, a leader of the anti-French uprisings, a model teacher, and a great poet.

Nguyễn Cao is truly a great personality of the nation and of his homeland. Streets in Hanoi, Ho Chi Minh City, Bac Ninh City, Bac Giang City and a Secondary School in Que Vo district are named after him. In Hanoi, a temple in Trung Liet is for the worshiping of Nguyễn Cao.  In  many other places where he went to reclaim, fought and taught people also have temples built. Nguyễn Cao’s  Temple in Cach Bi (Que Vo) is recognized by the State as a National historical and cultural Site.

Writer: Trần Thùy Linh

Translator: CT


HOÀNG GIÁP NGUYỄN DUY HIỂU

Nguyễn Duy Hiểu  passed the Royal examination held in 1628, (he was the second best candidate of the first-class, so he was conferred the title of Hoàng giáp). His name was engraved on the stone stele at the Văn Miếu-Quốc Tử Giám. After he passed the Royal examination, he work as Hàn lâm viện Hiệu lý. Some months later, he was promoted to Nghĩa Phú tử. In November 1629, he was promoted to Lại khoa Cấp sự trung.

At the end of 1631, according to the Court regulation, those who were descendants of the high-ranking mandarins would be conferred the title of Triều liệt Đại phu, and so he was conferred that title. In less than 2 years, he was promoted to post of Lại khoa Đô Cấp sự trung. About half a year later, he was promoted to post of Ngự sử đài Thiêm Đô Ngự sử.

In 1637, Nguyễn Duy Hiểu went on a business trip to China (Ming dynasty) with Giang Văn Minh and four deputy envoys, Nguyễn Quang Minh, Trần Nghi, Nguyen Bình and Thân Khuê. During this trip, they all died. However, there is no record of Nguyễn Duy Hiểu's death. Today, his descendants still kept a certificate of acknowledment by King Lê Thần Tông, which acknowledged his merit for that mission. The certificate said as follows:

"…He was sent to China in a business trip to pay tributes to China; he completed his mission, then he lost his life while he was still in office….."

It shows that the king and his officials highly appreciated his merit.

We can see that Nguyễn Duy Hiểu is a talented diplomat who made a great contribution to the country and people.

He was also very faithful and upright. For his contributions, he deserves to be remembered by the whole nation for good.

 

The stone stele that has his name engraved on at the Văn Miếu - Quốc Tử Giám

CT

 

 

 


PHD, DUKE NGUYEN CONG CO

Duke Nguyen Cong Co was one of the typical celebrity of culture in Tu Liem. He was born in 1676 in Xuan Tao village which is now part of Bac Tu Liem district, Hanoi.

Nguyen Cong Cu passed the exam to become doctoral laureate in 1697 under the reign of Le Hy Tong at the age of 22. Nowadays, his name and hometown are carved on the stone stelae at Van Mieu – Quoc Tu Giam, Hanoi .

After becoming the doctoral laureate, Nguyen Cong Co was appointed to be Hanlin Editing Clerk. In 1704, Trinh Luan, Trinh Phat, Dao Quang Nhai plotted to rebel, The incident was investigated and Nguyen Cong Co reported the findings to the King. The King ordered them to be punished and promoted Nguyen Cong Co to be Deputy Minister.

Nguyen Cong Co was sent to be chef envoy to tribute Thanh empire in China in 1715. A year later, Nguyen Cong Co and his delegates returned their hometown to tell Vietnamese King about the imperial edict of Thanh in China. The Chinese King ordered gold bars and sliver bars to be used for offeringsinstead of items and ivory and rhino horn. Afterwards, Nguyen Cong Co was promoted to Minister of National Defence.

In 1720, the court carried out an investigation into the contributions of mandarins for the last 10 years. Nguyen Cong Co was ranked among the best and promoted to “Cao Quan Cong and Tham tung”title at the age of 46

Nguyen Cong Co was an upright mandarin who told the king to reorganize the Huong exam after he found mistakes in the arrangement for Huong exam. The king decided to promote Nguyen Cong Co’s title. He passed away in 1733

There are some literacy pieces and poems in Han writing recorded in “Toan Viet thi luc” book.

The house of worship of Nguyen Cong Co located in Xuan Tao village (Bac Tu Liem district). This area used to be the salt warehouse of the court. After his death, the court endowed families of Nguyen Cong Co with this area to build a temple to honor him here.

Photo: The main gate of the house of worship of Nguyen Cong Co

The house of worship was founded 300 years ago. In 2008, the house of worship was reconstructed to include a main gate and the house of worship. The main gate was built simply with double floor and eight separate roofs of dragon scale – shape tiles. The ground from the main gate was paved with Bat Trang brick and three step staircase

Photo: House of worship of Duke Nguyen Cong Co

The house of worship was designed with three sections. The  section is the most important section with an altar of Duke Nguyen Cong Co and twoWorkpalanquin given by King. There are horizontal lacquered boards hanging in the house of worship which praise Nguyen Cong Co’s contributions to a nation. Certificate of Cultural historical site 1993 and the board recording Duke Nguyen Cong Co’s life and his career are hung on the remaining two sections.

Photo: The altar of PhD, Duke Nguyen Cong Co

Nguyen Cong Co’s life and his career was recorded in historical documents such as Dai Viet su ky tuc bien, Kham Dinh Viet su thong giam cuong muc, Dang khoa luc...He was an upright and clear – sighted man who was envied by many.

Nguyen Cong Co was a founder of examination tradition of Nguyen families in Cao village. Every year, on 23 October of Lunar calendar, Nguyen Cong families hold offerings to commemorate  the anniversary of Nguyen Cong Co’s death

Writer and photographer: Thu Hang

Translator: BBP


PHD TRAN CONG XAN

Tran Cong Xan (or Tran Cong Thuoc) lived Khoai Chau district, Hung Yen province. In 1772, he passed exam with the third rank at the age of 42. PhD Tran Cong Xan hold office as many important positions of management board of court.

In 1787, Tran Cong Xan and his delegates were sent to Tay Son as King’s envoy to demand Nghe An to be given back. However this mission was not accomplished. Delegation was incarcerated then they were released and drowned while returning their hometown.

Photo: The temple of PhD Tran Cong Xan

According to village elders’narration, after returning hometown with his glory. Tran Cong Xan and local leadership founded small temple to honor Sage and encourage good traditions in the younger. Now, legend of PhD Tran Cong Xan was recorded in two books in Han writting at Institute of Han Nom studies

Photo:  The altar of PhD Tran Cong Xan

The temple of PhD Tran Cong Xan was built in 1997 including front house and rear house with 5 sections. Distance between front house and rear house is a small ground.

In the middle of rear house is the altar with ancestral tablet of PhD Tran Cong Xan, Some relics were kept at the temple such as horizontal boards, parralle sentences praising PhD Tran Cong Xan. Especially, and ordination of PhD Tran Cong xan under the reign of Nguyen was kept at the temple.

Full name and hometown of PhD Tran Cong Xan engraved on stone stele for examination in 1772 at the Special National Relic Van Mieu – Quoc Tu Giam (Hanoi) and the stone stele at the Xich Dang temple (Hung Yen province)

BBP


          HEADMASTER OF QUOC TU GIAM NGUYEN BA LAN (1700 – 1785)

Nguyen Ba Lan was born in 1700 and grew up in a family of traditional fondness for learning at Co Do village (Ba Vi district, Hanoi). He was not only a big author of medieval literature but also a teacher with many contributions to training talents for a nation.

Co Do village was well  known as the village of literature , that is the reason why villagers were always proud of the traditional fondness for learning. Nguyen Ba Lan's father was Nguyen Cong Hoan who had a deep understanding of literature literature. It was said that Nguyen Cong Hoan was a talent of literature but did not succeed in exam. He travelled to many areas to teach students, including his15 year  old son, Nguyen Ba Lan, who had a strong comprehension and knowledge of literature. In 1731, at the age of 31, Nguyen Ba Lan passed Dinh exam with the first rank .

.After successfully completing his exams, Nguyen Ba Lan  was given the title Giam quan by the king in 1737.  This recognition by the king opened up opportunities for Nguyen Ba Lan to do great things for the nation.

With love for people, responsibility for country’s border area, Nguyen Ba Lan, Ph.D. completed his mission excellently andwas respected and loved by people.

In 1756, he was appointed as headmaster of Quoc Tu Giam. This was the most successful and important period of Nguyen Ba Lan’s career. Quoc Tu Giam was an education center for thenation, which meantheadmasters were high-ranking mandarins. Headmasters had to take care of incense offerings twice a year (Spring and Autumn) and manage training and studying at Giam.  Another important mission of the headmaster was the evaluation of the talents and virtues of students, in order to recommend the talented to a nation. During his time as a headmaster of Quoc Tu Giam, Nguyen Ba Lan always paid attention to students’ study and evaluated students truthfully.

There were many excellent students whom passed the exam who were trained by Nguyen Ba Lan, includingPham Nguyen Dat, and Phan Khiem Thu. In 1770, Nguyen Ba Lan retired.. The king ordered him to live near the imperial to offer opinion in cases of national business

In 1772, Nguyen Ba Lan was reinstated in the position of leader to organize and control education and examination, selecting the talents for a nation.

Nguyen Ba Lan passed away in 1786 at the age of 86. Nguyen Ba Lan was not only intellectual with wide range of knowledge, he also was upright and straight man, who always contributed to a nation with his soul and body.

Nguyen Ba Lan was a famous mandarin with great dignity, worthy of bright example to future generations.

Translator: BBP

 


HISTORICAL DOCUMENTS RECORDING HEADMASTER VU MIEN

 

 Vu Mien (1718 – 1782) was appointed to official under the reign of Le Hien Tong in the second half of 18th century. He grew up with family of acedamics in Lang Tai district, Bac Ninh province. He worked as a minister of the nation that recorded many historical datas.

 

Photo: Vu Mien's statue in the house of worship

Vu Mien’s information was recorded in detail on the stone erected in 1782. Vu Mien was born in 1718. When he was 15, he studies at his local district school, then at age 18 he began his studies at Quoc Tu Giam   At the age of 31, he passed Hoi exam with highest scores.He was appointed to chancellor.

         

Photo: The house of worship of Vu Mien

  Vu Mien passed exams to reach the rank of doctoral laureate in 1748.  This information isengraved on stone stele at Van Mieu – Quoc Tu Giam and “Kim bang luu phuong” stone stele at Van Mieu in Bac Ninh.

 After succeeding in exams, he worked as an official under the reign of Le – Trinh. His titles were written in “Dai Viet su ky tuc bien” book and “Kham dinh Viet su thong giam cuong muc” book in detail.

 When he worked as a consul at the national historiographer’s office, he chaired to compile “Quoc su tuc bien” book with 6 books concerning situations from 1676 to 1739. Then Vu Mien and Nguyen Hoan, Uong Si Lang, Phan Trong Phien compiled “Dai viet lich trieu dang khoa luc” in 1779 recording the list of successful doctoral laureates with  their ranks and passed exams from 1075 to 1787

Vu Mien was a loyal man who always contributed to his nation wholeheartedly. Vu Mien is regarded as both a scholar and a warrior who had a glorious career in politics and the army, provided many contributions to politics, as well as, stabilized  situations on the frontiers.

 

Translator: BBP


DUKE NGUYEN NGHIEM (1708-1775)

 Nguyen Nghiem (or Hy Tu) was a native of Nghi Xuan district, Ha Tinh province. He was a famous scholar with high glory and not only virtue in favour with the court, but he was respected as Khue constellation and Dau constellation.

 

 The horizontal board “Co kim nhat nguyet” (Like the sun and the moon shining through time – past and present)

Nguyen Nghiem’s family had many contributions to examination tradition of Nghi Xuan. His younger brother was Nguyen Hue  who passed philosophy exam in 1733. His son was Nguyen Du who a preeminent poet respected as a World Cultural Personality with “Truyen Kieu”

When he was a child, Nguyen Nghiem was so smart and fond of study and at the top of a list of successful candidates in exams. After passing Huong exam 1723, Nguyen Nghiem studied as an official student in Quoc Tu Giam in 1724. He got high marks in the essays which displayed notice on Thai Hoc gate (giving names of successful candidates in examination). In 1731, Nguyen Nghiem passed Dinh exam with second rank (Hoang giap) as the youngest candidate of  that exam.

After that, Nguyen Nghiem took office as a literacy official, then he was appointed as many to many significant positions. In 1761, Nguyen Nghiem was appointed as a headmaster of Quoc Tu Giam. He retired at the age of 64. In 1774, Trinh Sam king recalled him to be Minister of a nation. Nguyen Nghiem passed away at the age of 68.

 

Photo: Bich Ung bell

When Nguyen Nghiem worked as headmaster of Quoc Tu Giam, he ordered the horizontal board “....” and 4 small bells and Bich Ung bell to be made and put aside. Nowadays, only the Bich Ung bell and the horizontal board hang at House of Ceremony at Van Mieu – Quoc Tu Giam of Hanoi. While students make offerings to honor Sage and Saint, Bich Ung bell is rung.

Nguyen Nghiem was also famous author with valuable works on many subjects including two texts engraved on the stone stelae erected in 1760 and 1766.

High ranking Duke Nguyen Nghiem was a smart and diligent man, skilled in strategy and appointed to many important positions. He always put his attention to the country’s fate. With his career in training students, Nguyen Nghiem recognized his responsibility clearly for development of study of a nation. Therefore, he summoned up all his strength and love for students at Quoc Tu Giam when he worked as a headmaster of Quoc Tu Giam. His contributions to Van Mieu  - Quoc Tu Giam and culture of a nation were extremely great.

Collect and edit: Mai Ngan An

Translator: BBP


 


HEADMASTER OF QUOC TU GIAM NGUYEN TRI VI (1670 -1744)

 Nguyen Tri Vi was born in 1670 at Son Dong village, Hoai Duc district, Hanoi city. Son Dong was a well – known land with long-lasting tradition of fondness of study, including 20 families with 8 doctoral laureates and Nguyen Tri family among them with PhD Nguyen Tri Cung and Nguyen Tri Vi.

 

 Photo: The main gate of the house of worship of Nguyen Tri Vi at Hoai Duc district, Hanoi city

Nguyen Tri Vi was a studious person. He and his cousin, Nguyen Tri Cung, were both received doctoral laureates after exams.

Nguyen Tri Vi took exam in 1703, reached third rank, took it again in 1710, passed with same third rank and took again in 1712 and passed with same third rank. His title and homeland were engraved on stone stele at Van Mieu – Quoc Tu Giam. After that, the king conferred a title on Nguyen Tri Vi to praise for successful exams, appointed him to be supervisor of court counsellor of Hai Duong. In 1714, he received a promotion.

Nguyen Tri Vi was a dedicated official, and highly appreciated highly by the king.  The kingrecalled Nguyen Tri Vi to the imperial court and appointed him “Han lam vien dai che”  with theresponsibility for editing administrative documents.

In 1737, he was appointed to Headmaster of Quoc Tu Giam,  one of the most important officials for the education and training of  virtuous students for the nation

As headmaster of Quoc Tu Giam, he took responsibility for thecare of Van Mieu, and ratedthe progress of students’ studies equally as a base to be nominated for a position. Nguyen Tri Vi fulfilled his responsibility as headmaster and contributed to and developed education for the nation.

During his time as a public official, Nguyen Tri Vi remained a virtous and talented individual who  contributed to the nation and fostered the will of future generations. In 1716, he contributed the effort to build Van Mieu in Dan Phuong,  where he compiled the text engraved on “Van Mieu Dan phuong huyen but ky” stone stele at Van Mieu in Dan Phuong. This text is important to scholars because it provides history aboutNguyen Tri Vi, as well as, informing us about Van Mieu in the districts, cultural life and ethics ofVietnamese villages in the beginning of the 18th century.

Nguyen Tri Vi passed away in 1743 in his homeland at the age of 74. The King conferred two titles on him and 500 cents for funeral and 200 cents for offerings every year. With his contributions to a nation and development of culture of Dan Phuong, he has eraned his place in history as a great scholar andteacher of Dan Phuong

 

Translator: BBP

 


 THE HEADMASTER OF QUOC TU GIAM NGUYEN CONG THAI (1684 – 1758)

Nguyen Cong Thai was born in Thanh Tri district, Hanoi city. Kim Lu commune was well – known with tradition of fondness of study and exam in Thang Long. Nguyen Kim Lu was a member  of one of the famous families with many doctoral laurates who served the nation in positions of high leadership, such as Nguyen Cong Thai, Nguyen Sieu, Nguyen Trong Hop...

When he was a child, Nguyen Cong Thai, was a smart person and good at studying. He passed Huong exam in 1702 at the age of 18. In 1715, he passed exam with the third rank  and was appointed to supervisor of Court counsellor.

In 1733, Nguyen Cong Thai was pormoted to Vice Minister. He made many contributions to the nation and received more promotions.

The house of ceremony of Nguyen Cong Thai, Hoang Mai district, Hanoi city

Nguyen Cong Thai undertook many different positions over his 40 year career. In 1728, he was appointed to  headmaster of Quoc Tu Giam, where he contributed to the development of education and training of talents for the nation.

Nguyen Cong Thai not only was a public official but he was also an author. He compiled seventexts engraved on stone stelae at Van Mieu – Quoc Tu Giam and Chu Van An’s temple praising the spirit of tradition of honouring teachers and sharing his knowledge, and fostering a tradition of fondness of study

Năm 1717, Nguyễn Công Thái là người soạn văn bia Văn Trinh công Từ bi kí(2) cho Miếu thờ Chu Văn An tại xã Huỳnh Cung tổng Cổ Điển huyện Thanh Trì (Hà Nội).

In 1717, Nguyen Cong Thai compiled text for Chu Van An’s temple at Thanh Tri district, Hanoi city.

Nguyen Cong Thai compiled7texts engraved on stone stelae at Van Mieu – Quoc Tu Giam.  

Text engraved on stone stele, family annals are real evidence of  the importance of Nguyen Cong Thai as well as an example of highly valuable heritage of a nation. He was a famous official, and scholar in the 18th century. Nguyen Cong Thai’s life and career is an example for future generations. He earned his place in history as a famous scholar, and remains the pride of Kim Lu villagers in Hanoi as well as all of Vietnam. 

Translator: BBP

 


HEAD MASTER OF QUOC TU GIAM – PHUNG KHAC KHOAN (1528 – 1613)

 Phung Khac Khoan lived in Bung village, Thach That district, Hanoi . It was said that he was Nguyen Binh Khiem’s half-brother on Nguyen Binh Khiem’s father’s side. Phung Khac Khoan was well-known with his knowledge of literature and divination but he did not participate in any exams and worked as mandarin under the reign of Mac dynasty.

Under the reign of Le Trung Tong, Phung Khac Khao followed and aided Le Ba Ly to liquidate Mac dynasty. He passed Huong exam with the first rank in Thanh Hoa at the age of 29 then he worked as a leader, taking responsibility for the army and the people of the nation,and attended important and secret business at Ngu dinh of Trinh Kiem.

 In 1580, Phung Khac Khoan participated in Hoi exam with the second rank (Hoang Giap) then he was appointed as mandarin under the reign of Le The Tong.

 Phung Khac Khoan was an excellent politician and diplomat. Although he lived in a period of domestic struggles, he always demonstrated the duties of a Vietnamese scholar. He was good at diplomatic relations,  and protected national prestige earning the respect of the Chinese King.

Phung Khac Khoan authored many literary works which showed his passion, spirit and concern as a patriotic scholar. Over 500 remaining poems and letters in Han and Nom writing illustrate the confidence of Phung Khac Khoan as a person  who wanted to repair the virtue of a fallen society. His poems in Han writing were standard and model and his poems in Nom writing were simple leaving a mark on Nom Vietnamese poetry.

Phung Khac Khoan was not only famous author but he was also a responsible teacher for people and the nation. When he worked as a headmaster of Quoc Tu Giam, he played a role as an officiating priest to train talents for a nation wholeheartedly. When he retired, he opened private school called “Hoang dao thu duong” to teach people with his friends, to share literature and enlighten people’s minds. He also built Nhat Tien Kieu and Nguyen Tien Kieu at Thay pagoda to make sightseeing of the village  more beautiful. According to a legend, he also taught villagers how to plough and dig a ditch, plant and knit to provide a life of comfort.

Phung Khac Khoan was a talented teacher, expert of culture and diplomat in the 16th  century. He was respected by Trinh Tung king and call Sir Phung. In order to commemorate Phung Khac Khoan’s contributions, people honor him as Trang Bung ( a doctoral laureate with highest rank of Bung village). Phung Khac Khoan passed away in 1613 at the age of 86 and is honoured at his temple located in his hometown.

Writer: Hoàng Thị Tuyết Hương

Translator: BBP

 

 


NGO SI LIEN – DEPUTY HEAD OF QUOC TU GIAM

 

 

Ngo Si Lien was born in Chuc Ly village, Chuong My district, Hanoi . Unfortunately, historians are uncertainwhen Ngo Si Lien was born. Ngo Si Lien took part in Lam Son struggle to rise up in arms with Le Thai To leader to fight Minh invaders from China. Oncethe nation was independent, the Le Dynasty was founded . In 1442, Le Thai Tong opened the first examination under the reign of Le Dynasty to seek out talents to support the administration board. There were 450 examinees and 33 doctoral laureates among them. Ngo Si Lien passed exam with the third rank called doctor, then his name written on the stone stele at Van Mieu – Quoc Tu Giam.

 

 

After Ngo Si Lien  passed the exam with the third rank, he was appointed to many official roles at the court. Under the reign of King Le Thanh Tong , Ngo Si Lien was tasked with the responsibility for compiling history of National Institute of Historical Research. There was many condition to be a historian such as: talent, knowledge, and learning aptitude. King Le Thanh Tong  recognized Ngo Si Lien’s talent, virtue and true worth and selected him to be an official of history. After eight years, the book series of “Dai Viet su ky toan thu” (national history) was completed.

 The national history series compiled by historians includes writings by Ngo Si Lien.  The series includes 15 books broken into two parts; Part 1 with five books recording historical situations from Hong Bang to the end of 938; Part 2 with 10 books from 938 to 1428. A bonus part was new, which was compiled by Ngo Si Lien recording historical situations from Hong Bang to the end of An Duong Vuong – the first period of history was recorded and recognized as a national history.

Ngo Si Lien was honored as a teacher of historian with wonderful intelligence and strong patriotism by his comments during compiling events, characters as well as his method of compiling historical events

 “Dai Viet su ky toan thu” by Ngo Si Lien was the first complete series of national history at the present. This document iss indispensable to researchers of history, culture and education. It is a precious cultural heritage of Vietnam.

Ngo Si Lien  not only contribute to history, but he also worked as a teacher with his achievements for education of a nation. While he was working as a historian at the National institute of Historical Research, he also worked as a deputy head of Quoc Tu Giam. He was responsible for the teaching program at Quoc Tu Giam under Le Thanh Tong.

Nearly 30 years under the reign of Le Thanh Tong, education and examination of Vietnam were developed, offering12 examinations to select 500 successful candidates.

In 1478, Ngo Si Lien played a role as an examiner to compare original exam with copy of original exam paper (when a candidate finished his exam, it was stamped and rewritten by the examiner in case his teacher recognized his exam and correctedit. After that, another examiner read again to compare the copy to the original exam).

Ngo Si Lien passed away in his hometown. Villagers built a house of worship to honor him in August of Lunar month, unfortunately, house of worship of Ngo Si Lien no longer exists. His name and tittle are immortal on the stone stele, streets, a school in Hanoi and in the nation. He is remembered as an important educator, historian and a scholar of Hanoi.

MA. Lê Thị Thu Hương

Translator: BBP

 


NGUYEN TRUC – HEADMASTER OF QUOC TU GIAM (1417 – 1473)

 Nguyen Truc was born in 1417 and local of Thanh oai district, Hanoi city. He was a person of good lineage with examinational tradition.  According to legend, he was a child prodigy, understood thoroughly classics and history, fond of poems at the age of 12. He passed Huong exam with the first rank at the age of 18, passed Dinh exam in 1442 with the first rank called Trang Nguyen. He was the first Trang Nguyen under the regin of Le dynastyy then his name was recorded on stone stele at Van Mieu – Quoc Tu Giam.

 

Description: http://api.vanmieu.gov.vn/rivera-resource/media/upload/2016/08/26/nha-tho-nguyen-truc-1-20160818091546598-20160826145858636.jpg

Photo: The house of worshipping of Nguyen Truc in Thanh Oai district, Hanoi city

Nguyen Truc contributed his knowledge and talent to support King and aid his nation. Nguyen Truc was sent as King’s envoy to China, he was repected by Minh dynasty in China with his talented repartee and commended as a Trang Nguyen of China and Vietnam. He was a well – known poet, a member of Tan Dan group who respected by king and subjects. It was said that Le Thanh Tong king always sent his new poem to Nguyen Truc to read before reciting a poem.

Nguyen Truc was not only upright mandarin, excellent politican but he was alo eminent educator of a nation.

 


 

HISTORICAL DOCUMENT  ABOUT

THE 2ND CLASS DOCTORAL LAUREATE  NGUYEN DUY THI

Nguyen Duy Thi, a famous Vietnamese scholar, was born in 1572, in Yen Lang commune, Yen Lang district (now Thanh Lang town, Binh Xuyen district),  located in  Vinh Phuc province.

Nguyen Duy Thi passed Mau Tuat exam in Quang Hung 21 (1598) and received the 2nd class grade when he was 27 years old.  This information was recorded in many historical books. Contents of the nomination in 1651 (currently kept in the family ancestral house of worship), Đại Nam nhất thống chí, Complete History of Great Viet states that Nguyen Duy Thi died in 1651, at the age of 81 years old. After his death, he was given the name Hanh Do,  and awarded the title Thai te.

 

Photo: Exhibition about the career and life of Nguyen Duy Thi at Van Mieu – Quoc Tu Giam

 

For more than 50 years as a mandarin, through Historical documents such as Lịch triều hiến chương loại chí, Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Complete History of Great Viet), provide details about the 50 years Nguyen Duy Thi spent as a manadarin.  In addition, he was appointed as: Minister of Construction, Minister of Military Affairs, and Minister of Interior.

He was also appointed many other positions in the fields of diplomacy, culture and education such as Te Tuu Quoc Tu Giam (director of the first University), a position he held for over 30 years (about 1620 to 1651); Examination Supervisor of Hoang Dinh 14 (1613) and Quy Hoi exams in Vinh To year (1623); and The Second Examiner of Duong Hoa 3 exam (1637). These events are recorded in the nomination of the Nguyen Duy family in Thanh Lang and the three steles of the three examinations are now kept at the Temple of Literature

 

Photo:Historical books recorded about career and life of Nguyen Duy Thi

 

Only three of his works remain, which can be found on rubbed copy which are kept at the Institute of Sino-Nom studies. Two poems in Chinese titled Bạc chu Bành Thành ngộ tuyết thứ Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ vận và Bành Thành hoài cổ họa Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ ,  were written on the way to the Ming dynasty in 1606, and recorded in Toàn Việt thi lục (a collection of Chinese poetry of Viet Nam).

               Translator: Thu Huong


 

The temple of Mandarin Nguyen Duy Thi

 

Nguyen Duy Thi Temple now belongs to Doan Ket quarter, Thanh Lang town, Binh Xuyen district, Vinh Phuc province. The temple was built about  400 years ago, on the grounds of Binh Quan Palace- the palace of Thuong Lang  Mandarin Nguyen Duy Thi. The temple is a place of worship and memorial of the descendents of the Nguyen Duy family to his ancestor Te Tuu Quoc Tu Giam (The Rector of Quoc Tu Giam) Nguyen Duy Thi and his son – The 3 rd  class doctoral laureate Nguyen Duy Hieu.

 

Photo: Worship House of Nguyen Duy Thi Doan Ket quarter, Thanh Lang town, Binh Xuyen district, Vinh Phuc province

 

Nguyễn Duy Thì (1572-1651), posthumous was Hanh Đo, passed the exam in 1598 of the Le The Tong Dynasty. In the 7th Hoang Dinh year (1606), he was trusted by King Le - Lord Trinh and was appointed as Deputy Chief of Diplomatic Delegation to pay tribute to the Ming dynasty and a number of other court officials to give thanks to King Ming for the ordination of King Le.

 In 1612, Nguyen Duy Thi and other court officials from 13 areas offered  a proposal called "The way to manage the Nation" which revolved around promoting the role of the Head of State and the people to stabilize the country after natural disasters and troubles of the society in XVII century. For more than 50 years serving King Le - Lord Trinh, Nguyen Duy Thi  held many positions including: Rector Quoc Tu Giam, Tham Tung, Minister of Interior Affairs and Academic... After his death, he was posthumously awarded title Thai te.

 

 

Today, at the temple of The Rector of Quoc Tu Giam Nguyen Duy Thi, there are precious books on display.  The temple provides space formeetings and discussions of important events of the family. The middle space is the place of worship of Madarin Nguyen Duy Thi, the other two spaces are the worship of grandparents and parents of Madarin Nguyen Duy Thi and his eldest son Nguyen Duy Hieu.

In 2013, the family cast a bronze statue of Nguyen Duy Thi and placed it in the center of the altar. The statue is about 1m high, carved with a sitting posture on the throne, legs balanced in front of the head, wearing a hat, wearing a long tunic, right hand placed on the knee, left hand holding a card. The sculptural lines of the statue of Nguyen Duy Thi propvide an appearance of an official who was wholeheartedly devoted to the country.

 

Photo: Nguyen Duy Thi's grave

 

Every year, on the 11th of September (lunar month), descendants of Nguyen Duy throughout the country will gather at the temple to celebrate the anniversary of the death  of their ancestors. There are two precious artifacts preserved by the Nguyen Duy Thi family, which include the Chinese family genealogy book and 34 nominations for Nguyen Duy Thi, and his relatives. These items have important meanings and historical value.  In 1993,  the temple was recognized as a provincial cultural and historical landmark, becoming one of the traditional relics of Thanh Lang,  in particular, Binh Xuyen district,  and Vinh Phuc the province in general.

Translator: TH


HOANG GIAP NGUYEN DUY THI  AND VAN MIEU – QUOC TU GIAM THANG LONG

Hoang giap (2nd –class laureate) Nguyen Duy Thi was born in Yen Lang commune, Yen Lang district, Tam Doi province, now belonging to Thanh Lang town, Binh Xuyen district, Vinh Phuc province. He was a scholar and a high-ranking official who made great contributions to the country in many fields.  He was also a teacher with many contributions to the Temple of Literature - Quoc Tu Giam (The school for children of royal families and civil mandarins of the Capital)  and advanced the national education of the country in the first half of the 17th century.

 

 

Photo: Statue of Nguyen Duy Thi at the worship house of Nguyen Duy family

 

Nguyen Duy Thi passed the examination in 1598 with the title Hoang giap (2nd –class laureate). He was appointed to important positions such as Deputy Minister of Rite and the Vice Rector of Quoc Tu Giam. Later he worked as Minister of Construction, and The Rector of Quoc Tu Giam  in 1640. He died in 1651. For more than 50 years, he was an honest, assertive and trustworthy official who worked diligently and with integrity in all fields, especially in the field of culture and education where he made many contributions to the country.

Photo: Nguyen Duy Thi Exhibition at the Seminar of career and life of Nguyen Duy Thi at Van Mieu – Quoc Tu Giam

 

From the 1620s, Nguyen Duy Thi was in charge of educating and training talented people for the nation in Quoc Tu Giam. Quoc Tu Giam was also the agency of managing and directing the education and nomination of the state, so the prosperity of training and fostering talents of the country depended on the prosperity and development of Quoc Tu Giam, and vice versa, the talent was due largely to the strategy, orientation and development of Quoc Tu Giam.

For more than 30 years working as Vice- rector and then Rector of Quoc Tu Giam, Nguyen Duy Thi and the officials of Quoc Tu Giam contributed to consolidate the national education and the examination system of selecting talents for the country

Photo: Historical books recorded about Nguyen Duy Thi

 

Hoang Giap Nguyen Duy Thi and the officials were also entrusted by the court to organize three examinations in 1613, 1623 and 1637. He was appointed as Supervisor, Second Examiner. These three exams are recorded on a doctoral stele at the Temple of Literature - Quoc Tu Giam, Hanoi.

 

Translator; Thu Huong


The rector of Quoc Tu Giam Nguyen Duy Thi, his life and career

Minister Nguyen Duy Thi (2nd class doctoral laureate, rector of Quoc Tu Giam), was a famous Vietnamese scholar in the early XVII century. For a long time, he was a pillar of the community and the Le - Trinh court.

 

Photo: Traditional craft village in his hometown

 

Nguyen Duy Thi (1572 - 1651) was born in a traditional Confucian family. As a child he was studious, intelligent, big-minded, and full of ambition. He soon succeeded and made a name for himself, his family and his clan.

Nguyễn Duy Thi began working as a mandarin after passing the examination in 1598. According to the Le Dynasty's rule, doctor laureates, after visiting their village to pay respect to the ancestors, parents and teacher, returned to the royal court and were appointed. Hoang Giap (2nd class doctoral laureate) was appointed as the title Hieu Uy while the other Doctor Laureates were appointed as Supervisor. After being appointed, these officers usually worked for a period of nine years to be considered for promotions or remission. Nguyen Duy Thi was in charge of reviewing and refuting six ministers of unfair questions, or correct appointments to the Ministry of Interior.

In 1606, Nguyen Duy Thi was appointed as a deputy envoy (vice ambassador) to the Ming dynasty for tribute. After this mission, he was promoted to (title: Thiêm Đô Ngự sử tước Phương Tuyền bá).

In 1626, he was promoted to Minister and Duke, the highest title for an official. After being promoted to Minister, Nguyen Duy Thi was continuously assigned important positions by the government. He also worked as Minister of Construction, Minister of Military, and Minister of Interior.

Nguyen Duy Thi also worked in other positions in the fields of culture, education, and science, such as the Deputy Rector of Quoc Tu Giam and then Rector of Quoc Tu Giam. Quoc Tu Giam was a specialized agency of the State, and was the first and only university of the feudal state. Officials in Quoc Tu Giam were tasked with serving Thai Hoc (Quoc Tu Giam under Le dynasty), by training students monthly, according to the schedule of study to train talents for the country.

Photo:Nguyen Duy Thi’s tomb at home

 

Nguyễn Duy Thì was born at a time of turmoil for society. The court of King Le and Lord Trinh were in a state of decentralization, highly bureaucratic, with staggering officials, and the people lived in tough conditions. His dedication to the people is clearly shown in the Proposal to Trinh Lord in 1612. The content of the proposal was very profound, a rare case recorded by the historian.

The main idea of the Proposal was: "The people are the root of the country, the ruler of the country must love the people".

 

Translator: Thu Hương


CHU VAN AN AND HIS CONTRIBUTIONS TO VIETNAMESECULTURE.

 

 

Chu Van An, “a model educator of all time,” is not merely a teacher, an intellectual, an official, or poet but also a cultural activist. He was a great contributer to national culture.

During his life, Chu Van An compiled many works. His works included  Tứ thư thuyết ước (10 volumes of explanatory notes about the Four Books – Confucian Classics), the collection of Tiều Ẩn thi tập Poetry (1 book), and Quốc ngữ thi tập (1 book).

In addition, he also wrote books on geography (Địa đạo dẫn giải chương cú tập chú ), the universe and astronomy (Thiên văn chiêm nghiệm tập chú) and a book of medicine (Y học yếu giải tập). Chu Van An was straightforward, talented and a virtuous teacher. He was an intellectual, an educator, and a cultural person "who did not ask people to know him but only worried that he did not have the virtue to be known" and "learning success for himself is to succeed for people, enrich the people, and gracefully  leave behind knowledge for generations ",

He was a shining example for generations to follow. For the past 650 years,  Chu Van An’s thoughts about culture and education are still intact and have great positive educational meaning in the modern society.

 

Writer: Truong Thuy Hong

Translator: Le Thu Huong


CHU VAN AN AND PHUONG HOANG MOUNTAIN

(Photo: Chu Van An's temple on Phuong Hoang mountain)

While working as as  director of Quoc Tu Giam, Chu Van An contributed to the training of  talents and the King's son. Under Tran Du Tong King (1341 - 1369), state affairs were confusing and the King neglected his attention to the nation which caused the courts to abuse their authority. In protest, Chu Van An presented his petition to the King to order seven bad mandarins to be executed. After the King refused Chu Van An's petition,  he left office to live in seclusion on Phuong Hoang Mountain, Hai Duong district. According to "Kien Van Tieu Luc", Le Quy Don (1726 - 1784) wrote: "There were five moral  and upright talents under Tran dynasty. Chu Van An's petition to order seven bad mandarins to be executed, affected everyone inside and outside of town then he retired and did not care about material things. Chu Van An was respected by lords and admired by mandarins, he was the loftiest talent".

Phuong Hoang Mountain is a beautiful sight  to see with an immense pine tree forest, fresh stream, old pagodas and towers and 72 quaint mounts. This was a place to entertain great men's minds under Ly – Tran. Chu Van An gave his whole mind to writing, teaching and writing medical prescriptions for poor people and composing poems. Today, almost all of his writings have been lost, only 12 poems were written in Han character and book of medical prescription. Although some of his writings were written at the end of his life on Phuong Hoang, his poems expressed composed spirit from a retired talent.

Chu Van An's writings were full of a sense of purpose and uprightness expressing the intense emotion he felt for his nation. Chu Van An passed away in 1370 when he was 78 years old. In order to commemorate his contributions, villagers built a temple to honour him in Hai Duong (Luu Quang temple). His tomb was on Phuong Huong Mountain and near  Luu Quang temple. On September, 14, 1994, Luu Quang temple was ranked as a National Historical site.

In 2000, Ministry of Culture, Sports and Tourism authorized Hai Duong Museum and Institute of Archaeology to research and excavate Phuong Hoang Mountain. They discovered many  archaeological relics and items under Tran and Le dynasty  concerning Chu Van An (tomb, Son well and stone statue). .

Nowadays, Chu Van An's temple on Phuong Hoang Mountain is one of the famous cultural attractions, visited by domestic and foreign tourists. Especially, many  students throughout the country always visit to show deep gratitude and respect to one of the greatest educators in Vietnam.

Bùi Bích Phương


WHAT MADE CHU VAN AN BECOME A GREAT MAN

 

(Attendants of the seminar in the  ceremony to commemorate Head Master Chu Van An)

1.Chu Van An (1292 – 1370) was a contemporary of Truong Han Sieu (1274-1354), Doan Nhu Hai (1280-1335), Nguyen Trung Ngan (1289-1370), who were high-ranking mandarins under the Tran dynasty.

King Tran Minh Tong (1300-1314-1357) had eyes for Chu Van An and appointed him as a teacher to train royal princes. Chu Van An improved his personal life and career by himself instead of taking the opportunities in history. 

2. Chu Van An’s father was a common man from Northern Vietnam.  He and his wife had a simple wedding in his wife’s hometown.

Chu Van An did not come from a good lineage, although this did not hold him back  with his successful career.

3. Chu Van An and his family lived in Thanh Liet village – his mother’s hometown. Customary to village rules, Chu Van An and his father were not recognized as  natives of the village.

Researchers  thought for a long time that there was a matter with the relationship between Chu Van An and the place he lived then. After 700 years, the residents of Thanh Liet village honoured Chu Van An as an outstanding man. When Chu Van An decided to found his own school, he selected another place instead of Thanh Liet village.

During the reign of Tran Du Tong, the King overindulged, causing the ruin of the court. Chu Van An submitted a petition to the King requesting the beheading of seven dishonest mandarins, but the King refused. Chu Van An was so upset by this that he moved to the mountainous area of Phuong Hoang in Chi Linh District, Hai Duong province to open a school and lived in this area until he died. It was thought that the place Chu Van An lived was not as important as the things he achieved.

4. In fact,  Chu Van An spent his life studying and improving himself. He epitomized the dutiful man.

Chu Van An successfully brought Confucianism to Vietnam. He summarized four Confucianism books (Dai hoc, Trung dung, Luan Ngu, Manh Tu) to create a schoolbook  for himself. Chu Van An’s book was famous for illustrating ways to be a great man for contemporary students.

Chu Van An tried to self – improve to become an exemplary, everlasting educator and spread the system of education to the nation.

Chu Van An is engraved in Vietnamese people’s memories as a self – made man who madegreat contributions to train the talents of the nation and develop a traditional education system for Vietnam.

 

 

Author: Historian Le Van Lan

The text extracted from “Chu Van An – his life and career” seminar

 

Translator: Bich Phuong 


CHU VAN AN AND HIS CONTRIBUTIONS TO VIETNAMESE CULTURE

 

Some additional evaluations of Chu Van An’s contributions to Vietnamese culture from today’s persepctive.

 

  1. 1.Timeline of honoring Chu Van An during the renewal of the country

In 1994, the Communist Party of Vietnam implemented the Resolution of the Fourth Plenum focusing on education and training of the Vietnamese culture.  The goal was to revitalize the role of teachers and honor them.  During this period of teacher appreciation, there was a new found interest and understanding of Chu Van An and his influence of Vietnamese education and culture.  Restoration of monuments in the hometown of Chu Van An, and other memorial activities began to take place.  Continuing today, Van Mieu – Quoc Tu Giam Culture and Science Center not only honors Chu Van An as a traditional teacher but also as a cultural icon.  Chu Van An is honored nationwide. 

  1. 2. Main ideas from the 1994 article “Chu Van An – a Vietnamese teacher’s personality”

Chu Van An dedicated his life to be a teacher to all; forgoing the opportunity to be a mandarin.  He felt responsible to train talents for the nation with his teachings.  He thought that teaching a future king would be the best for the country.  His teachings and beliefs have been handed down in the history of Vietnam from generation to generation.  Chu Van An is best described as a wise man, a talented and virtuous teacher, who over time has   had a profound influence on contemporary culture and education.

  1. 3. New reflections on Chu Van An’s contribution to Vietnamese Culture. 

            Chu Van An, “a model educator of all time,” is not merely a teacher, an intellectual, an official, or poet but also a cultural activist. It has been expressed that nowadays Confucian education is no longer appreciated (Chinese characters and Confucian ideology), therefore it is illogical to say that Chu Van An is an exemplary educator of all time Vietnamese scholars disagree with that statement because he was a great teacher providing students with both knowledge and a moral compass. If an individual understands Chinese characters and Confucian ideology, he/she has the opportunity to examine and perfect themselves.  As a result, Confucian ideology and Chinese characters help to make society better.       Chu Van An’s educational ideology is still applicable in modern time. He always appreciated the importance of intellectuals; education and culture that help develop and maintain social order.    His life, career and the period in which he lived provide future generations valuable lessons. He placed importance on culture which still holds true today.  The development or decline of a nation depends crucially on its cultural, and spiritual basis.

            His life and career leave us a clear proof of a great intellectual. For hundreds of years, historians and cultural activists have deeply respected Chu Van An for his personality along with his intellect, virtue and responsibility for the nation. Living in the time when the country witnessed a chaotic political situation, he was not afraid to lose his career and even his life submitting a petition called ‘That tram so’ to the King Tran Du Tong to demand that seven bad mandarins be executed immediately. Being a courageous official, he never yielded to violence; moreover, fame and wealth were not the things that desired. His courageous act was an initiation for people to resolve the conflicts between authorities and intellectuals. It was because only when intellectuals overcame the lures by their desire for power and fame could they show their real abilities.

            His lifestyle and lofty soul are as a good example for people of all generations. Furthermore, it does make sense in modern time when the nation is growing faster and faster. As a result, people tend to run after money, fame and technology, so they forget traditional beliefs. They became increasingly dependent on material conditions; their souls became insensitive, empty and filled with mixed-up information. With his courageous spirit, Chu Van An led a meaningful and modest life in a disorganized society. His lifestyle initiates a positive orientation for future generations, despite differences between the time he lived and present day.

 

Author: Associate Professor and Dr. Le Quy Duc

Translator: Chuong Van


THE INFLUENCE OF CHU VAN AN TO THE COMTEMPORARY

 

Teacher Chu Van An had been respectfully known as a role model for teachers throughout the ages because of his high moral standards and for his excellence in teaching.

Many scholars were well known for their knowledge but some of them obtained prosperity and high leadership positions from cunning instead of virtue and wisdom. Chu Van An was a brilliant but unlucky man.  The king did not recognize his helpful contributions to rule the nation.

Historians said that from a young age, Chu Van An was known as a respectable man of pure, moral integrity who did not seek fame and wealth and only liked to stay at home to read books. After passing the doctoral examinations, he refused to work as a mandarin and returned to his native village to open a school and worked as a teacher. He had many students who came from different parts of the country. Many of them were successful in learning and after passing the examinations they became high ranking mandarins in the court, such as Pham Su Manh, and Le Quat. When they visited their old teacher, they still observed high etiquette and were received by him. While those who failed to meet his standards, were scolded and he refused to meet with them. His serious noble conduct and intelligence made his reputation spread far and wide, and attracted more and more students.

Due to people’s compliments for his virtue and talent, Chu Van An was invited by the court to the capital city to be in charge of Quoc Tu Giam; the first national university. During the reign of Tran Du Tong, the King overindulged, causing the ruin of the court. Chu Van An submitted a petition to the King requesting the beheading of seven dishonest mandarins but the King refused. Chu Van An was so upset by this that he moved to the mountainous area of Phuong Hoang in Chi Linh District, Hai Duong province to open a school and lived in this area until he died. In order to express gratitude towards Chu Van An for contributions he made, villagers of Nguyem Bao and Hai Duong villages built the Temple for Chu Van An on Phuong Hoang mountain to commemorate him forever. Today, the temple is recognized as a historical monument in Hai Duong with inscriptions of parallel sentences in Chinese in praise of the everlasting exemplary educator

With a lofty soul and immense knowledge, Chu Van An was worthy of being an outstanding teacher in the national education system. It was King Tran Nghe Tong who ordered the statue of Chu Van An to be erected at Van Mieu. The King wished to recognize the most virtuous and excellent man as an example to all generations at Van Mieu.

Chu Van An is honored as the most outstanding Vietnamese educator. He successfully brought Confucianism to Vietnam. His ideology and viewpoints in education are of great significance for all generations.

Author: Pro.PhD Nguyen Duc Nhue (Institute of History)

The text extracted from “Chu Van An – his life and career” seminar

 

Translator: Bich Phuong 


CHU VAN AN AND HIS CAREER FROM THE SOURCES OF HAN - NOM DOCUMENTS

According to The Complete Annals of Dai Viet (Dai Viet Su Ky Toan Thu), Chu Van An was born in 1292 in Van Thon village, now part of Thanh Tri District in Hanoi. After he passed doctoral examinations, he refused to work as a mandarin and returned to his native village to open a school and worked as a teacher

His syllabus mostly revolved around Confucian teachings, thus making him one of the most important figures in spreading Confucianism to Vietnam. His decision not to enter into government service was a wise one, as he had a real gift for teaching. He strongly believed that a good teacher must be strict and act as a role model, both intellectually and ethically, for his students. During his teaching career, many of his students became top officials in the Vietnamese government, including Emperor Tran Minh Tong’s son Tran Vuong, who later went on to become Emperor Tran Hien Tong.

While Chu Van An’s professional career was straightforward in official historical documents, his fame and ability as an educator have inspired many a myth among the common people. In one such story, his teaching ability was so remarkable that even river spirits attended his classes.

Chu Van An was dedicated at Van Mieu in Hanoi from 1370 to 1809.  When Nguyen Dynasty moved the new capital to Hue, thedynasty founded another university as the highest examination center. During this time, Van Mieu in Hanoi, was no longer the biggest national university, and was used as a small school. Since 1837,  Chu Van An has been honored in Hue.  He is honored as the greatest educator of the nation both in Hanoi and Hue.

Throughout the country, Chu Van An is honored in the community temple in every village as a Sage or Saint and an educator.   In addition, other well – known scholars who passed doctoral examinations and inspired and supported their village are also honored.

During his career, Chu Van An wrote many famous books in Chinese.   Some of these books have survived and inspired historians and scholars to achieve great things.

Chu Van An spent his entire life teaching and training students in three different areas of Vietnam, including his hometown, Quoc Tu Giam (The first national university) and Hai Duong. One Chinese document states Chu Van An was the first man to open a private school that attracted many students from near and far with his lofty soul and immense knowledge. Through the ups and downs of life, Chu Van An made contributions to rule the nation and train the talents. He is revered among the Vietnamese people

Writer: PhD. Nguyen Huu Mui (Han Nom Institute)

The text extracted from “Chu Van An – his life and; career” seminar

Traslator: Bich Phuong


LIFE AND CAREER OF SCHOLAR CHU VAN AN THROUGH HISTORY WRITTEN BY IMPERIAL COURT AND PRIVATE DOCUMENTS

 

The ancient documents (history written by Imperial court and private documents) wrote about the life and career of Chu Van An.

I. The first historical book written about Chu van An was Đại Việt sử ký toàn thư (Complete Annals of Dai Viet). The writers wrote about the life and career of Chu Van An during the recession society of Tran dynasty (the 13th – 14th century).

The following historical books such as: Đại Việt sử ký tiền biên under Tay Son dynasty, Khâm định Việt sử thông giám cương mục under Nguyen dynasty, and works of writers such as: Nam Ông mộng lục – Ho Nguyen Trung, Kiến văn tiểu lục  - Le Quy Don, Hoàng Việt thi tuyển – Bui Huy Bich…also used information from Đại Việt sử ký toàn thư to write about Chu Van An.

Records about Chu Van An in the history written by Imperial court and private documents:

1. Chu Van An was born in Thanh Liet commune, Thanh Đam district, which now is part of Thanh Tri, Ha Noi. He died in 1370 at Phuong Hoang mountain, Chi Linh province (now part of Van An precinct), Chi Linh town, Hai Duong province. Chu Van An is the first Vietnamese Confucian scholar to be worshiped in The Temple of Literature by King Tran Nghe Tong. He is also worshipped in many places throughout the country.

2.Chu Van An was straightforward, talented and a virtuous teacher and scholar under Tran dynasty. He was known for being straight forward and not being concerned with fame and advantages. During the Tran Du Tong Dynasty (1341-1369) the affairs of the court were not good.  Mandarins abused their power, so Chu Van An submitted a petition requesting the killing of seven bad madarins. Unfortunately, the King did not reply to his petition. Chu Van An resigned and lived in seclusion in Kiet Đac hill of Chi Linh district, Hai Duong province.

The Vietnamese historians and scholars all respect his frank manner and honoured him as the venerated educator.

3. Chu Van An studied by himself for many years and became an outstanding educator who made great contributions in education for Viet Nam.

It was said that Chu Văn An was awarded the title Thai Hoc Sinh (doctor degree) under the Tran dynasty. However, he did not work as a mandarin,.  He founded a private school to train many talents for the nation, including Pham Su Manh and Le Ba Quat who worked at the court as Nhập nội hành khiển (chief mandarin) under Tran dynasty. His students always paid respect to him because he was full of integrity. His students, some of whom were even a minister or prime-minister, treated him as teacher, and those who were invited in usually knelt to listen to him. Those who were not good mandarins would be driven away.

After he resigned and came to live in seclusion in Kiet Đac hill of Chi Linh district, Hai Duong province.

King Tran Minh Tong  (1314-1329) invited him to the Capital to instruct Tran Vuong crown prince (who later became the King Tran Hien Tong ) and appointed him as Tư nghiệp(Director) of Quoc Tu Giam, looking after the training in Quoc Tu Giam and ceremony in the Temple of Literature.

All the ancient books noted that in 1370, he died at the age of 79. King Tran Nghe Tong was so upset, he gave Chu Van An the posthumous name “Khang tiet”, awarded him the title Văn Trinh Công and ordered him honoured in the Temple of Literature. Chu Văn An is the first Vietnamese Confucian scholar to be worshiped in the Temple of Literature.

Chu Van An spent his life for education and training talents for the nation. He continues to be respected as the everlasting teacher of generations.

4.Chu Văn An wrote Tứ thư thuyết ước as the textbook for students.

II. Decoding the life and achievement of Chu Van An.

Firstly about his name, from Nguyen dynasty in the time King Tu Duc (1848-1883) all the historians wrote about his name being Chu Van An.

Secondly about the year he was born. Historical documents do not write about his birthday, only his death day in 1370. So now we should research more.

We should research about whether he was awarded the title Thai Hoc Sinh (doctor degree) under the Tran dynasty or not.

In a word, Chu Van An always worried about country and training talents (including the princes and students from different parts of country under 14th century.

 

 

Writer: Doctor Nguyen Huu Tam – Institute of History

Excerpted from Science Seminar “Chu Van An scholar – Life and  career”


CHU VAN AN – LIFE AND CONTRIBUTIONS TO THE EDUCATION OF THE NATION

Chu Van An was a confucian scholar and educator under feudal society. But he had many valuable contributions for future generations of the nation.

Life and career of Chu Van An (1292-1370)

Chu Van An was born in 1292, and died in 1370. He was also called Chu An. He lived in Thinh Liet commune, Thanh Đam district, which now belongs to Thanh Tri, Ha Noi. When he was young, he was renowned for being full of integrity and righteousness and he only stayed at home to read books and teach.

Chu Van An was a famous confucian scholar and a great teacher under the Tran dynasty.  King Tran Minh Tong (1314-1329) invited him to the Capital to instruct Crown Prince Tran Vuong (who later became King Tran Hien Tong) and appointed him as Tư Nghiep of Quoc Tu Giam (Director of Quoc Tu Giam), looking after the training in Quoc Tu Giam. During the reign of King Tran Du Tong, the court was in disarray; mandarins abused their power. He submitted a petition recommending seven bad mandarins to be killed. Unfortunately, the King did not reply to his petition. Chu Van An then resigned and lived in seclusion in Kiet Đac hill of Chi Linh district, Hai Duong province. Later, King Tran Nghe Tong invited him to the Capital to work as a mandarin and help the king in governing the country. But he only went to the court to congratulate the king and returned home. In 1370 he died at the age of 79. King Tran Nghe Tong decreed that Chu Van An be honoured in Van Mieu

Chu Van An wrote Tứ thư thuyết ước a textbook for students plus 10 other books. Unfortunately, these books cannot be found today.  In his education activity Chu Van An tried his best to introduce Confucian doctrine and created a positive environment for Confucianism to reach a higher importance above Buddhism among Vietnamese. His students always paid respect to him because as a teacher he was full of integrity and righteousness. Former students who rose to the ranks of minister or prime-minister, continued to treat him with respect. Students who were invited to visit usually knelt to listen to him. Those who were not good mandarins would be driven away.

He composed poems such as: “Tiểu Ẩn thi tập” và “Quốc ngữ thi tập” but the manuscripts do not exist today.

Generations of Vietnamese have considered Chu Van An as the everlasting teacher for all.  After the revolution in 1945, a tree-lined street and a secondary school, the most renowned in the country, were named after him to commemorate his righteousness and achievement.

Chu Van An’s contributions to the education of the nation

The moral, prestige and capacity of the teacher: Chu Van An identified, the teacher must always be a model of morality, prestige and talent. Throughout his life, he devoted himself to education. With the opening of a private school, he contributed to making the academic atmosphere of the Tran dynasty more active.

Chu Van An determined the task of a teacher. He taught: “Confucian scholar’s obligation is that our success in studying is for the other’s success, merit to people, to give favour for the next life”.

Chu Van An’s opinion about education principle: He always advocated that education was for everyone. Under Tran dynasty some public schools were opened for the sons of royal families by the court. Chu Van An opened private school in his native village for the poor students in order to improve their talents to help the country. Chu Van An got love and respect from his students.

Chu Van An’s opinion about education content: Through his teachings, Chu Van An directed people to a model of kindness and righteousness in their daily lives. He taught his students to respect the workers and be in charge of their life.

He taught his students to be brave, high – minded, abolish what is unjust and be willing to sacrifice for the nation.

Chu Van An’s opinion about education methods: Chu Van An always emphasized the rigor of education for the younger generation. The strictness must first come from the teachers. He confirmed: “Teacher must be strict.” According to Chu Van An “strictness” provides rules and discipline as a model for education.

Chu Van An’s opinion about teaching materials: Chu Van An was always interested in the compilation of materials for learners. Chu Văn An wrote Tứ thư thuyết ước as the textbook for students, but these books have not been found today. He also wrote traditional medicine books, and composed poems.

Writer: Prof. Doctor Duong Hai Hung – Doctor. Mai Quoc Khanh

(HaNoi National University of Education)

Translator: Le Huong 

Excerpted from Science Seminar “Chu Van An scholar – Life and career”


THE WAYS TO EXPRESS GRATITUDE TOWARDS CHU VAN AN

Chu Van An who is engraved in the memories of Vietnamese was a self – made man, who made contributions to train the talents and develop traditional education system of Vietnam.

  1. 1.Temples dedicated to Chu Van An

Throughout Vietnam, there are many temples dedicated to Chu Van An. In Hanoi, Chu Van An is honored at Van Mieu as the greatest, everlasting educator. In his hometown temples are dedicated to him and his mother as a Sage or Saint and the teacher of the nation.

There is a temple dedicated Chu Van An in Hai Duong. After leaving office, Chu Van An moved to the mountainous area of Phuong Hoang in Chi linh District, Hai Duong province to open a school and lived in this area until he died. In order to express their gratitude towards Chu Van An, villagers of Hai Duong built the Temple for Chu Van An on Phuong Hoang mountain to commemorate him forever. Today, Temple of Chu Van An on Phuong Hoang mountain is recognized as a historical monument in Hai Duong with inscriptions of parallel sentences in Vietnamese and Chinese in praise of the everlasting exemplary educator.

          There is a temple in Hung Yen dedicated to Confucius, Chu Van An and native scholars.  The temple was built in order to encourage the talents and heighten the education of the people.  Locals come to the temple to make a wish for their children to be prosperous in studying and be lucky in life.            In recent years, several temples were reconstructed throughout the country to honor the great men of the nation such as Chu Van An in Vinh Phuc, Dong Nai.

2. Making offerings and organizing festivals to Chu Van An.

As a Vietnamese tradition, people came to Van Mieu – Quoc Tu Giam to make offers to the great men, dedicated in Van Mieu; Chu Van An among them.

         On the first day of Lunar New Year, the beginning new year writing ceremony is organized with the cooperation between Department of Education and Training Hanoi and People’s Committee of Thanh Tri District. Before opening the event,  representatives from People’s Committee in Hanoi, the Department of Education and Training Hanoi and People’s Committee of Thanh Tri District make offerings to Chu Van An and report all results they achieved during the last year.   Four characters are ordered to commence a new year’s writing: nation, prosperity, people, and desire to consolidate the country and improve the talents of the nation.       

In Tam Hiep Commune, the festival is held by villagers around the first four days of the Lunar New Year to offer guardian of village and Chu Van An. It is customary for villagers in Tam Hiep Commune to wish for themselves luck and the best things in new year.        

       In Hai Duong, the temple of Chu Van An on Phuong Hoang mountain is one of the well - known historical sites.  There is an annual ceremony held by Chi Linh villagers. The ceremony includes making offerings to Chu Van An, picking up the sedan chair used to usher god, and organizing traditional games.

          Some ceremonies are held for young students from high schools in the Temple of Chu Van An with activities such as: camping trips, playing traditional games, and discovering historical sites by themselves. This provides a chance to learn about Vietnamese history and Chu Van An for the younger generation.

3. Giving the name Chu Van An to streets and schools

The Vietnamese government decided to publish regulations for naming streets and schools after great men who made contributions to the nation. . Because of  Chu Van An’s influence and contributions his name is often used on streets on schools.

       There are 50 schools named Chu Van An throughout the country including a high school in Ha Noi originally built in 1908 by the French. The school changed its name to Chu Van An in 1945 and is now one of the most prestigious schools in Hanoi.

4.Statues of Chu Van An

Statues of Chu Van An can be found in Van Mieu – Quoc Tu Giam, Chu Van An high school and Van Mieu in Tran Bien – Dong Nai. The various forms of Chu Van An’s statue express him as a role model  and educator with a lofty soul and immense knowledge.

                  There is no doubt that in the last 600 years, Chu Van An has influenced Vietnam. His career became a precious moral value of culture for the nation. Every Vietnamese is proud of Chu Van An and honors him as the greatest man with highest personality and human dignity.

                                                    Author:  NTM

The text extracted from “Chu Van An – his life and career” seminar


CHU VAN AN – THE GOD OF HAPPINESS – IN TRADITIONAL BELIEF

According to Viet Dictionary by Prof. Hoang Phe, chief editor the phrase “God of Happiness” is explained: “the god always does the best things (a person who does good things will be honoured after death) is dedicated as God of Happiness by villagers”

In historical books, Gods of Happiness honoured by people are heros. They were willing to sacrifice themselves to protect the country and people. In addition, gods of happiness make great contributions to develop the education of the nation such as Ly Dao Thanh under Ly dynasty, Chu Van An under Tran dynasty, and Nguyen Trai under Le dynasty.

The phrase God of Happiness Chu Van An was wrtten in Tối linh từ thực lục. This book is kept at the Institute of Han-Nom Studies and was published in A.1323. The contents of the book is about the admiration of  Vietnamese  Scholar  Chu Van An. The book also illustrates the text of the stele Huỳnh Cung huyện từ bi ký placed at the Temple of Thanh Tri district. The stele contains text praising Chu Van An for his contributions. The author of the text was Dortor Nguyen Cong Thai. He passed the royal exam and received the title Doctor Laureate in 1715. The text showed that God of Happiness Chu Van An has been worshiped at two places:

1. God of Happiness Chu Van An has been worshiped at Huynh Cung village.

Chu Van An opened a school in Huynh Cung village. The ancient geographical books wrote that besides Huynh Cung village, God of Happiness Chu Van An also was worshiped in eight other villages. These villages worshiped Chu Van An at the same Cat temple at Xa Can. And two of Chu Van An’s students have been worshiped there as gods of Happiness.

2. God of Happiness Chu Van An worshiped at Chi Linh

The temple of God of Happiness Chu Van An has been worshiped at Chi Linh district, Hai Duong province.

In the middle of the temple there is a horizontal lacquered board: “God of Happiness of Confucianism in Viet Nam”

In the history of  Vietnamese  beliefs, individuals who made great contributions to the people and the nation have been dedicated as Gods of Happiness and  worshiped at the Communal House. However, it is rare for an individual to be worshiped as God of happiness of Confucianism.

3. God of Happiness of Confucianism

On the text of stele Huỳnh Cung huyện từ bi ký, Dortor Laureate Nguyen Cong Thai wrote about the effects of God of Happiness Chu Van An to develop education and improve  the life  and wellbeing  for people.

In 1370, God of Happiness Chu Van An passed away at the age of 79. King Tran Nghe Tong gave him the posthumous name as Khang Tiet, awarded him the title Văn Trinh Công and ordered him to be honoured in the Temple of Literature. He was honoured in the Temple of Literarure from the Tran dynasty (14th century) to the Le trung hung dynasty (18th century). Since 1837 he has been honoured at the temple till present day. Many villages built temples to worship Chu Van An as God of Happiness.

Author: Prof. Nguyen Ta Nhi (Institute of Han – Nom Studies)

Excerpted from Science Seminar “Chu Van An scholar – Life and career”


CHU VAN AN IN THE HEARTS OF THE RESIDENTS LIVING IN THANH TRI DISTRICT

 

Chu Van An(1292 -1370) was born in Quang Liet Village, Thanh Liet Commune, Thanh Tri District, Hanoi. History records indicate he achieved the most honorable position of his time. He was studious and founded a private school.  Chu Van An was invited to work as a mandarin-head master of Quoc Tu Giam School. When he passed away, King Tran Nghe Tong decided to give him a posthumous name “Van Trinh” in recognition of his excellent morals and talent. Then the King ordered that Chu Van An be worshipped in Van Mieu like other Confucian deities. This privilege bestowed on Chu Van was very unusual in his time.

In the hearts of the residents living in Thanh Tri District, his modest way of living was as a good example to everyone of all time. Consequently, Chu Van An was worshipped as a tutelary god in a spacious temple near To Lich riverside.  In addition, to show their respect for him, they address him as “Duc thanh Chu-Chu Saint” or “Duc thanh Van-Literature Saint”.

 

It can be said that: “ a dead person is a completely dead  if he or she leaves no contributions to mankind”.  In fact, 700 years after his death, Chu Van An is still thought of  as a talented, and virtuous educator.

Chu Van An- a brilliant philosopher:

The history book “Dai Viet Su ky Toan thu-Complete Annals of Dai Viet” states that: “ He stayed inside reading books; he was a man of great learning; many students heard of that then came to ask to study  from him, his students then occupied high positions in court”. His students were not only taught to become talented but virtuous as well. No matter what position they occupied, they always kept his teachings in their minds and tried to be good men of the nation. According to Chu Van An, the goal of education is not merely for knowledge but virtue.

Chu Van An-An upright man not to yield to violence

Chu Van An is not only remembered for his talent but also moral integrity, as a result, he has many other admirers apart from his students. He always heightens decency and the ability to work independently. He demands that his students be honorable and brave not to yield to violence. His teachings focused on the responsibility for people and the nation. When he was a head master looking after training students, he always followed state affairs. When the nation witnessed a chaotic political situation, many bad mandarins abused their power and stole state property. Chu Van An decided to submit a petition to the King, requesting that seven bad mandarins be executed. The petition reflected his righteousness and courage and served as a reminder for everyone to raise their voices to protect reason.

 

Chu Van An’s enormous contribution to Vietnamese education. 

His personality is reflected by his “Reformed teaching methodology”. He was an exemplary educator. He stressed that teachers had to create big changes in their students’ careers and do more for the nation. He founded a private school in Huynh Cung Village (now in Thanh Tri District). His school was open for all students regardless of their social status. After the foundation of the school, education under the Tran dynasty became more exciting. Chu Van An devoted his whole life to education for the development of the nation, not for any private benefits.

Approximately 700 years since his death, many of documents about Chu Van An have been lost; the Temples in which he is being worshipped have changed remarkably in their appearance. However, the image of Chu Van An is still in the hearts of people, especially the residents in Thanh Tri District, as a upright, talented educator and Confucian philosopher.

         

The Administration and residents in Thanh Tri District have proved a sense of responsibility for the conservation of the temple to Chu Van An. The conservation work has been carefully done to keep the original condition. With an investment of more than 7.8 billion VND from State budget and another 700 million VND as a donation from locals and visitors, the temple was restored.  After the restoration, the temple still looks ancient with traditional architecture. The conservation of the temple reflects the respect that Vietnamese have for Chu Van An, an exemplary educator of all time.

 

Particularly, Thanh Tri residents feel proud that the temple was constructed in their homeland, Thanh Liet Commune. Every year, on the 4th of Lunar New Year, The People’s Committee of Thanh Tri hold Khai But ceremony (Begin a new year by writing) to commemorate Chu Van An, as well as, to show respect for traditional fondness for learning. Many other ceremonies to honour the great educators of Vietnam are organized in Thanh Tri District, the homeland of Chu Van An, including:

-‘Mua Khai truong’(The ceremony to start a new school year) on August 15th(Chu Van An’s Birthday)

 ‘Le hoi ve nguon’(Novenber 26th , the ceremony to commemorate Chu Van An’s Death)

-‘Le hoi mua thi’(the ceremony to pray for a lucky school year)

- Vietnamese Teachers’ Day on November 20th : the ceremony to commemorate Chu Van An

The above-mentioned ceremonies reflect deep respect of the residents in Thanh Tri and Hanoi paid for Chu Van An. This gives proof of long-lasting existence of Chu Van An in the hearts of Vietnamese people, especially the residents in Thanh Tri District.

Source:  Seminar “Chu Van An, life and career

Translator: Chuong Van 


PRINCIPAL CHU VAN AN AND VAN MIEU-QUOC TU GIAM IN THANG LONG

 

Chu Van An, also known as Linh Triet, was born in Quang Liet Commune, Long Dam District(now Thanh Liet Commune, Thanh Tri District, Hanoi) in 1292. As an upright, talented educator, he made considerable contributions to Confucian education of Vietnam, especially to training talents and defining the role of Confucianism in national management and development. For many years, he has become a model educator for many generations in Vietnam. Today, Chu Van An has been still considered as the first Head Master of Quoc Tu Giam who had a significant influence on Van Mieu-Quoc Tu Giam and education system of Vietnam in the 14th Century.

 

Statue of Chu Van An in Van Mieu-Quoc Tu Giam 

Van Mieu and Quoc Tu Giam in Thang Long were established in the late 11th century.  Van Mieu- the Temple of Literature was founded in 1070 under the reign of King Ly Thanh Tong to worship Confucius and the Confucian scholars. It was also a place to educate  Crown Princes. Six years later (1076), an official state school  called Quoc Tu Giam was established as a royal school for royal children.

Under the Ly dynasty, Van Mieu - Quoc Tu Giam did not receive much attention from the court, so education was not fully fostered.  During this time, only a few events were recorded, such as  in 1075, the court held the first examination to select talented men. This exam can be considered as the first examination in  the history of Confucian education. Subsequently, in 1077, the Ly dynasty held another examination, the candidates had to take a written test, then did the maths and answered law questions. However, this exmination was not really a confucian examination. The importance and use of Confucianism had not been appreciated until 1156 when  King Ly Anh Tong ordered the foundation of  the Temple of Confucius, and 10 years later in1165 confucian examinations were held. Until the end of the Ly dynasty, there are several events recorded as in 1171, the Temple of Confucius was rebuilt;  in 1195,  the Three- Religion examination (Confucianism, Buddhism, Taoism) was held. Apparently, under  Ly dynasty, Confucian studies began to be noticed by the court, but not seriously. Van Mieu and Quoc Tu Giam were founded to honor the ancestor of Confucianism and for the noble children to study there. However,  Confucianism and Confucianists had  not  been really valued in the Ly dynasty.

Tran Thai Tong(Tran dynasty) came to the throne  in 1225, ruling over Tran dynasty. The King was interested in training and looking out for talents. In 1232, Tran Thai Tong ordered to hold the first Confucian Examination. The successful candidates would be classified into three ranks based on the levels they had achieved in the exam.  Four years later, in 1236, Tran Thai Tong chose not only confucian students but also a special official who was responsible for  the  work in Quoc Tu Giam. In 1243, King Tran Thai Tong ordered the repairs of  Quoc Tu Giam; later in  1246, the king issued a decree that said a doctoral examinations was held  every 7 years.  After that, in 1247, an examination was held and Nguyen Hien was the best candidate that achieved the title Trang Nguyen, Le Van Huu was the second best one - Bang Nhan, Dang Ma La was the third best one-Tham Hoa. In 1253, the king ordered the establishment of  the National Academy and in September that year, he invited his Confucian scholars to the National Academic to teach the Confucian Classics

A series of events  proved the importance of Confucianism and Confucian education in society. In particular, the court recognized the role of the teacher in Quoc Tu Giam, so in 1272, King Tran Thanh Tong issued a proclamation  for looking out for talents for the position of Principal of Quoc Tu Giam. Thus, Van Mieu-Quoc Tu Giam had truly become the highest education center of Dai Viet. Because it is the place of study  for managers, leaders of country, moreover, the training had become better and the person in charge of the school's affairs was a Thuong thu(Now Minister). Candidates would take the exams to obtain Ph.D. certificates-the highest degree. The study here was also the highest level: classics of Confucianism: Four Books and Five Classics Chu Van An was born in the countryside of Thang Long, he was famous for his Confucian knowledge. There is no evidence that he participated and passed any exams but his status and talent were recorded in many documents and handed down among generations. The Complete Annals of Dai Viet by Ngo Si Lien said "An (a native of Thanh Dam district), an upright and disinterested man, he is at home reading books and comprehensively understands  confucian teachings, so his class is always full of students. His students then are successful in studies and work for the government. One of his successful students are Pham Su Manh, Le Ba Quat, the both are civil mandarins, however,  when they came to visit the teacher, they would kneel down next to his bed talking to their teacher a few sentences and then went away. any bad students were seriously scolded, even got no permission to meet him again. " It is also said by Ngo Si Lien that, Chu Van An was invited by King Tran Minh Tong  to the capital to  teach the Crown Prince Tran Vuong, and was appointed as the  Principal of  Quoc Tu Giam.

In the context when the court needed talented people who are interested in teaching Confucianism as mentioned above,  so the finding a qualified and wise person like Chu Van An is a good fortune.  That King Tran Minh Tong invited him to work as a Principal and at the same time to teach the Prince proves  his prestige and talents in academia and society. So far there is no information on exactly what year he was invited to serve as a Principal of Quoc Tu Giam, but there are two things we can say for sure: First, Chu Van An held the highest position in Quoc Tu Giam. Second, he was the first Principal to be officially recognized.

Historically speaking, since Quoc Tu Giam was officially mentioned in 1076, until 1272 it was mentioned that the selecting a Principal for Quoc Tu Giam was carried out, and that the chosen person should be "Good, ethical and expert in Confucian Classics" , but no documents say, in this election, King Tran Thanh Tong selected whom to appoint, and no documents clearly explain  What a principal did in Quoc Tu Giam. To further understand, let's try to find out what responsibilities a principal of Quoc Tu Giam took. According to Dr. Dang Kim Ngoc, "Tu nghiep (or Principal), literally, is the person in charge of the education and training of talents" , Therefore, Tu nghiep was the highest position  in Quoc Tu Giam.

Thus, it can be seen that Chu Van An was King Minh Tong invited to Quoc Tu Giam and taught the Prince about the end of 1328. The following year, in1329, Prince Vuong came to the throne, it was King Tran Hien Tong . Chu Van An worked throughout the life of Emperor Tông (1329-1341), into the Trần Dụ Tông (1341-1369). In this time, the history said that Chu Van An submitted a petition to the King but was not replied, so he resigned and then secluded himself from society. Thus, the time he submiited the petition to the King was the time he left Quoc Tu Giam, and that is when the court got into a chaotic political situation, many bad civil mandarins abused their power. Said about King Tran Du Tong in the Complete Annals of Dai Viet by Ngô Sĩ Liên, the period of chaos was during the period of Dai Tri (1358-1369). Thus, it can be predicted that in the early 60s of the 14th century, Chu Van An found that King Tran Du Tong did not care about the fate of his nation, so he tried to persuade the king. In contrast, the king did not give him any responses. Thus, the time Chu Van An worked in  Quoc Tu Giam is from 1328 to about 1360. With more than 30 years of holding the position of a Principal in charge of education and the training  of talents in Quoc Tu Giam, Chu Van An did specific work that contributed to the development of Confucianism, and to training talents for the country. There are no specific records of the work that Chu Van An did at the school, but it is certain that, in addition to teaching the Prince, Chu Van An took responsibility for education in Quoc Tu Giam. He  must have planned and prepared for the content of learning and training for the children at the school. Perhaps the lectures, educational content of Chu Van An during his career were summarized from the lectures when he was a teacher at the school in Huynh Cung, and then, gathered into the book Tu thu thuyet uoc that the later generations have been still referring to (unfortunately, we have not found this book yet). During the period when Chu Van An was still in office(from about 1328 to 1460), the court did not hold any examinations (or it did but the events were not recorded in historical documents). Except in 1345, the document did not  list the name of the people  who had passed, as well as their significant contributions to the educational development of the country. Possibly,  the court had no need for personnel, or held examinations  but not excellent people were found.  This needs more evidence, but there can be a hypothesis that at that time, Quoc Tu Giam had trained enough personnel for the court, so the court had no need to look out for more talents in the society. If so, then the contribution of Chu Van An is so great. That explains why later generations highly appreciate Chu Van An's contribution to education, consider him "the model Confucianist to be worshiped in  the Temple of Literature "

Chu Van An left the Quoc Tu Giam at the age of 60, even then he was invited to hold another positions (not Principal of  Quoc Tu Giam), but he refused. But his life, born to have a special relation with the Temple of Literature, so when he died in 1370, he was worshiped here. This must have been a big decision of the court at the time, and a special blessing to Chu Van An. He was the first Vietnamese to be worshiped  in the Temple of Literature. After that, Truong Han Sieu and Do Tu Binh were two other Vietnamese people who were worshiped by Tran dynasty in 1372 and 1380. The worship of the three men in The Temple of Literature marks the important step in the reception of Confucianism. However, among the three who were worshiped in the Temple of Literature under the Tran Dynasty, only Chu Van An was the one who was considered by the following generations to be the most worthy.

Over the course of history, even when Confucianism is no longer used since the last examination  held in 1919, Chu Van An has always been a symbol of Vietnamese education, always honored and respected in Van Mieu. In particular, to honor the study, honor the model teacher of Vietnam, the state had the statue of Chu Van An made in 2003 and honored him at the first floor of Rear building(Thai Hoc section) where he taught his students.

the statue of Chu Van An at Van Mieu-Quoc Tu Giam is now put in the middle of the Rear building, where thousands of people come to offer incense. It is a reverence, honor of this generation. Hopefully, the generations of Vietnamese, as well as tourists  always pay their respects to the moral teacher. Hence, they try to follow the  good example of the predecessors . Chu Van An - the model teacher of Vietnamese education, who has associated with the development of Van Mieu - Quoc Tu Giam has become a symbol of education  in Vietnam.

Writer: Nguyen Van Tu 
Source: Scientific seminar “Chu Van An-Life and Cereer” 

Translator: Chuong Van 

 


Chu Van An – The principal of Quoc Tu Giam (1292 -1370)

Chu Van An (1292 – 1370), his given name was Linh Triet, his pen name was Tieu An. It was said that Chu Văn An was awarded the title Thai Học Sinh (doctor degree) under the Tran dynasty. However, he did not work as a mandarin, instead he founded a private school to train many talents for the nation.  His life can be divided into three main periods: the period of opening a school in his homeland, the period of working as the rector of Quoc Tu Giam Thang Long and the period of retreating to live in Phuong Hoang Mountain, Chi Linh district. Education was considered his career throughout these three periods.

 

Description: http://api.vanmieu.gov.vn/rivera-resource/media/upload/2016/08/26/tuong-chu-van-an-1-20160715103226655-20160826151220524.jpg

The statue of Chu Van An at Thai Hoc buiding

 

When he was in his homeland, Chu Van An opened a school in Huynh Cung, located along the To Lich river. The school was famous from near and far, students from everywhere came to study. Many of them passed and advanced on the way of the mandarin, including two famous figures: Pham Su Manh and Le Quat. They were two scholars who have made great contributions to the country, and they were also two great authors who were listed in the history of Vietnamese literature.

His students always paid respect to him because he was full of integrity, and was uprighteous. His students who were even a minister or prime-minister, treated him as teacher, and those who were invited in usually knelt to listen to him. Those who were not good mandarins would be driven away.

Tran Minh Tong King (1314-1329) invited him to the Capital to instruct Tran Vuong crown prince (who later became the Tran Hien Tong King) and appointed him as Principal of Quoc Tu Giam, looking after the training in Quoc Tu Giam.

During his time as the headmaster of Quoc Tu Giam, he made a lot of contributions to completing the teaching program of the Confucianist ideology and talent training for the country. He was one of the first principals of the National School of the country. Over 30 years in this position, from teaching princes to writing textbooks, proposing criteria for collecting students, curriculum, examinations for training and selecting the  talents for the country  Chu Van An made a great contribution to the education of the country.

Teacher Chu Van An was entrusted by the court to teach Prince Tran Vuong (who later became King Tran Hien Tong). He also devoted himself to help Prince Hao who succeeded the throne and became King Tran Du Tong (1341 - 1369). However, during the Tran Du Tong King (1341-1369) the court affaire was not good, mandarins abused their power. Even as a teacher of Quoc Tu Giam, Chu Van An still worried about the country, so he submitted a petition requiring to kill seven bad mandarins. Unfortunately, the King did not reply to his petition. Chu Van An resigned and lived a life in seclusion in Kiet Đac hill of Chi Linh district, Hai Duong province. He was a shining example for all generations to follow.

During this time, he remained devoted to teaching, researching medicine, making medicine, writing books, and writing poems. Dien Luu Quang relic - where Mr. Chu Van An used to live and teach,... forever marking the last years of Chu Van An's life. In addition to teaching, he also researched and compiled textbooks. Legend has it that in the last years of his life at Phuong Hoang mountain, Chu Van An wrote a number of works such as: Tư thư thuyet ước  (the excerpts of the Confucian classic textbooks: The Four Books), Y học yeu giai (Medicine book), some other books and 12 Chinese poems. His poems were elegant and gentle, but with a fear of concerns for the country and love for the people.

It can be said that Chu Van An devoted his whole life to the cause of education and training talent for the country. He was not only a teacher who had succeeded in imparting Confucian knowledge to train students, but also a person who combined imparting knowledge and teaching the behavior of being a kind human to mandarins. On November 26, Canh Tuat year (1370), he passed away in Phuong Hoang mountain. Chu Van An is the first Vietnamese Confucian scholar to be worshiped in Van Mieu (The Temple of Literature).

Translator: LH


FONDESS OF STUDYING AND DOCTORAL LAUREATES TRADITION   OF NGHIEM FAMILY, YEN PHONG DISTRICT, BAC NINH PROVINCE.

For over eight centuries, Nghiem family in Quan Do village has built and developed the fine traditions of the nation such as martial arts and civilization.

Many members of the clan have become notable historical figures. Besides those who dedicated their talents to protect the country through defense and military during the feudal society, such as Nghiem Tinh and Vo Nghiem Ke, there were many famous doctoral laureates. In feudal society, the Nghiem family in Quan Do village had many exemplars of intelligence, studiousness, the will to progress with education and examinations such as Nghiem Thuc, Nghiem Phu, Nghiem Ich Khiem, Nghiem Ly, Nghiem Khac Nhuong, Nghiem Cong Cuong, Nghiem Xuan Dien, Nghiem Truc Phuong, Nghiem Kinh Gian ...

Each member of the Nghiem family was hard working and studious; many of them, such as  Nghiem Thuy and Nghiem Huan, took the exam multiple times without success but had not dampen their spirits, such as. There were many members of the family who took the exam in both dynasties, such as Nghiem Xuan, Nghiem Truc Phuong and Nghiem Danh Soan.

Not only working as officials and dedicating talents to the people and the country, many doctoral laureates of Nghiem family in Quan Do village also participated in the education and training of talents for the country such as Nghiem Kinh Gian. He retired at age 56, then he opened a school in his hometown. There were many students, up to 300 in total. A different member of the family, Nghiem Xuan Dien received a Bachelor's degree under King Le Than Tong,  and also returned to his hometown to open a school,  where many students gathered. According to historical records, there were 400 students. Nghiem Soan, got Bachelor's degree under Tay Son dynasty, but did not pray for fame and prosperity. He worked as a teacher educating  over 500 students.

Many generations of Nghiem family in Quan Do village have succeeded in education and examination. There are16 family members graduated from college,  53 people have university degrees (including 17 engineers, 1 doctor) and 6 have achieved Master's degrees. The generations of Nghiem family in Quan Do, whether they are in their hometown or working away from home, whether they are successful in the government agencies, or successful in business, they all feel a connection to their hometown and donate money, to renovate and preserve the historical relics of the clan such as: worship house, temples, tombs of families (Dai Tu Ma temple, temple of North guard General Nghiem Ke, Nghiem Quy Cong tomb ...)

Looking at examination records and the educational literature, historians know the Nghiem family in Quan Do has contributed many talents for the country. Nowadays, Nghiem's descendants in Quan Do not only contribute human resources and wealth for the defense of the country but also have the hard working spirit of building their homeland. They always try their best to preserve and promote the tradition of the family in general and the tradition of studious – doctoral laureate in particular.

Translator: TH


TEACHER CHU VAN AN - YEARS OF TEACHING AT HUYNH CUNG SCHOOL

 

Thanh Tri - the land along Thang Long capital is known for many talents of the nation, including the prominent teacher Chu Van An (1292-1370). Legend has it that when Chu Van An was young, he was very keen on reading books and studied by himself . Later Chu Văn An was awarded the title Thai Hoc Sinh (doctor degree) under the Tran dynasty. However, he did not work as a mandarin. He founded a private school to train many talents for the nation.

Chu Van An statue being worshiped in Văn Miếu-Quốc Tử Giám

The first part of mylife is associated with Huynh Cung school on the banks of the To river (To Lich).  The school was built right on the mound adjacent to the two villages of Quang Liet and Cung Hoang (now belonging to Thanh Liet commune, Thanh Tri district, Hanoi).  Chu An’s school soon became full of students from all over Thang Long Citadel, Kinh Bac province, Chau Ai province , Chau Hoan province, Thanh province, Nghe  province... school full of students.

Well-known for his profound education, and strict discipline, Chu Van An not only imparted knowledge about benevolence, righteousness, rite, knowledge, and loyalty but also focused on forging his students' serious virtue in work, moral lessons, love and respect for their families, and to teach mandarins to respect people and care about their life ... etc.

His students always paid respect to him because he was full of integrity. His students, some of whom were even ministers or prime-minister, treated him as a teacher, and those who were invited in usually knelt to listen to him. Those who were not good mandarins would be driven away.

During Chu Van An’s tenuret Huynh Cung School, it should be emphasized that: Starting from the Ly dynasty (XI-XIII century), under Tran dynasty (XIII-XV century), Le (XV-XVIII century), Nguyen (XIX-XX century), a system of Confucian schools was established from the central to local levels, starting from Quoc Tu Giam Thang Long (1076) (the first University) and then spreading to provinces and districts throughout the country.

In 1281 the court established a school in Thien Truong province, in 1397 placed educational officials in Kinh Bac, Son Nam and Hai Dong; Schools and classes were opened throughout the regions from Thang Long Citadel, Red River basin, Thai Binh River to Thanh Hoa, Nghe An; By the end of the eighteenth century, most of the provinces and cities had public schools, all villages in the country had private schools, contributing to training of the talented men for the nation. Huynh Cung School, founded by Chu Van in Thanh Tri was one of the first private schools in Vietnam.

Translator: Le Huong


CHU VAN AN – THE STATUE OF A TEACHER IN THE HEART OF VIETNAMESE NATION

Every year from March to May hundreds of schools inside and outside of Ha Noi capital visit Quoc Tu Giam (the first University of Viet Nam) to offer incense to teacher Chu Van An and encourage students to study and follow Chu Van An. In 2018 over 700 schools with more than 120.000 students offered incense to honour scholar Chu Van An at Van Mieu – Quoc Tu Giam.

Chu Van An was a famous confucian scholar and a great teacher under the Tran dynasty. Chu Văn An was awarded the title Thai Học Sinh (doctor degree) under the Tran dynasty (1226 – 1400). However, he did not work as a mandarin, but instead founded a private school to train many scholars for the nation. He was renowned for his integrity and righteousness when he was a teacher at a private school, Director of Quoc Tu Giam (the first University) and even when he taught a prince. He devoted all his time to education.

 

The statue of Chu Van An at Van Mieu-Quoc Tu Giam

He always advocated that education was for everyone. Chu Van An directed people to a model of kindness and righteousness in their daily lives. He taught students that learning must be practiced, focusing on developing skills and knowledge, encouraging students to "think, arouse and discover the truth, as well as, the hidden ability of each person" in order to fulfill their responsibilities to the family and society.

Throughout our country, there are currently 50 schools named Chu Van An and 22/64 provinces and cities have roads and streets named Chu Van An. On the occasion of the 650th anniversary of his death, the scholar Chu Van An Profile was developed by the Hanoi Department of Culture and Sport and submitted to UNESCO for expected approval in April 2019.

 

Pupils in the incense offering ceremony to commemorate teacher Chu Van An 

(Data extracted: Yearbook of Chu Van An Scientific Workshop - The Centre for Scientific and Cultural Activities Van Mieu-Quoc Tu Giam)

Translator: Le Huong


TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM CHU VĂN AN

 

Chu Văn An (1292-1370) sinh tại làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam). Ông là một nhà giáo mẫu mực của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời Chu Văn An gắn liền với việc dạy học, làm thầy ở ba không gian: quê hương Thanh Liệt (Thanh Trì), Quốc Tử Giám (Thăng Long) và Chí Linh (Hải Dương). Năm 1324, Chu Văn An được vua Trần Minh Tông mời ra giữ chức Tư nghiệp trường Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám - Trung tâm giáo dục cao cấp nhất của Việt Nam thời quân chủ để đào tạo nhân tài cho đất nước. Chu Văn An chính là vị Tư nghiệp Quốc Tử Giám đầu tiên.

 

Tượng thờ Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An tại Khu Thái Học


Chu Văn An tấm gương mẫu mực về đạo đức, trí tuệ và tinh thần, trách nhiệm với đất nước. Ông không chỉ dạy chữ và tri thức mà còn dạy làm người (tư tưởng, đạo đức, phẩm tiết) dạy học trò biết ứng xử với xã hội, với chính mình và với thiên nhiên - đây cũng chính là giá trị nhân sinh trong thời đại ngày nay. 
Sinh thời, Chu Văn An luôn đề cao vai trò của tri thức, của giáo dục, đào tạo và của văn hóa trong công cuộc xây dựng quốc gia, dân tộc vững mạnh, yêu hòa bình. Nhân dân Việt Nam lưu truyền câu nói của ông: “Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”. 
Hiện tại có tới 22/64 tỉnh, thành phố trải dài trên khắp đất nước Việt Nam có đường, phố mang tên của ông gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa,… Trong số 22 tỉnh, thành phố có tên Chu Văn An có 09 phố, 23 đường.
Bên cạnh đường, phố, còn có rất nhiều trường học ở các cấp mang tên Chu Văn An. Trong cả nước có 50 trường học mang tên Chu Văn An gồm: 10 trường Tiểu học, 19 trường Trung học Cơ sở, 17 trường Trung học phổ thông, 03 trường Liên cấp và 01 trường Đại học. Năm 2018, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám được giao nhiệm vụ xây dựng hồ sơ để trình UNESCO đề nghị cùng kỷ niệm 650 năm ngày mất của Chu Văn An vào năm 2020.SERVICES


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail