vanmieu.gov.vn

SPECIAL NATIONAL RELIC

VAN MIEU QUOC TU GIAM 

vanmieu.gov.vn

Foreword

Hanoi Temple of literature was created under the LY Thanh Tong, 2nd Than Vu era year Canh Tuat(1070) was the place of worship KHONG TU, Chu Cong and Tu Phoi (four outstanding student of Khong Tu is Nhan Tu, Tang Tu, Tu Tu and Manh Tu), and 72 people (72 Confucianist tertiary was typical Sage) at the same time is where Crown Prince Lý Càn Đức to learn ...

NEWS

chung-em-cung-nhau-bao-ve-bia-tien-si
Khám phá bia Tiến sĩ, hiểu những giá trị của di sản tư liệu mà cha ông đã để lại, các em thêm yêu quý di sản và thấy trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ những pho sử liệu quý giá này. Điều đặc biệt nhất sau chương trình trải nghiệm, chắc chắn các bạn sẽ KHÔNG XOA ĐẦU RÙA, KHÔNG VIẾT VẼ LÊN BIA TIẾN SĨ. Đó cũng là thông điệp mà chương trình giáo dục di sản muốn gửi đến các bạn học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.

DOCUMENT LIBRARY

the-ways-to-express-gratitude-towards-chu-van-an
Danh sư Chu Văn An (1292 – 1370), tự Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, tước Văn Trinh, thụy Khang Tiết. Ông quê làng Quang Liệt sau đổi là Thanh Liệt huyện Long Đàm, nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội.
vanmieu.gov.vn
vanmieu.gov.vn

  • Untitled
  • Untitled

vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Guide to finding the way

58 Quoc Tu Giam Street,
Dong Da District, Hanoi
Locate device

Copyright 2017 of the Center for Scientific and Cultural Activities Van Mieu - Quoc Tu Giam