ACTIVITIES

NGÀY ĐẦU ĐÔNG Ở VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

 

 

         Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong một đầu đông nắng đẹp.

 

 

Khu Nhập đạo

 

 

Cổng Đại Trung

 

 

Giếng Thiên Quang

 

 

Bức hoành phi “Đại Thành môn” có nghĩa là “cổng Đại Thành”

 

 

 Một góc mái nhà Bái Đường dưới nắng đông

 

 

 Cổng Thái Học

 

 

 Mái ngói mũi hài Nhà Hậu Đường

 

Ảnh: Văn Phán

BIG EVENT

VAN MIEU - QUOC TU GIAM

2019 - 11 - 05

Discover event


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail