ACTIVITIES

HOA TRÁI MÙA  HẠ Ở DI TÍCH VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

         Hạ lần nữa lại buông mình trên những mái ngói trầm tư, nắng cũng đã trải dài trên lối vào, chiều chầm chậm thong thả buông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH

 

 

 

BIG EVENT

VAN MIEU - QUOC TU GIAM

2019 - 11 - 05

Discover event


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail