ACTIVITIES

Xuất phát từ  sự cần thiết của việc phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo Gò Kim Châu, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, chiều ngày 03/08/2018, cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư đánh giá tác động môi trường của dự án “Phục dựng tòa Phương Đình và tôn tạo gò Kim Châu thuộc Hồ Văn” đã diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

BIG EVENT

VAN MIEU - QUOC TU GIAM

2019 - 11 - 05

Discover event


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail