ACTIVITIES

JAPANESE MINISTER OF JUSTICE PAID A VISIT TO THE SPECIAL NATIONAL LANDMARK VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

On the afternoon of June  28, 2022, Japanese Justice Ministry Furukawa Yoshihisa. paid a visit to the Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

During the visit, the Minister and the delegation listened to instruction about the historical and cultural values of the landmark,  the tradition of respecting for the teacher, the fond of studying and respecting for talented people of the Vietnamese people by audio-guide.

At the Hau Duong house in the Thai Hoc courtyard, the Minister Furukawa Yoshihisa expressed his respectation to the headmaster of Quốc Tử Giám Chu Van An - the outstanding teacher of the Vietnamese nation.

Visiting the museum , Mr. Furukawa Yoshihisa learnt more about the Confucian education under the ancient feudal dynasties such as the study and the selection of talents.

 

Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn thăm Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 

Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 

Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn được hướng dẫn sử dụng thiết bị thuyết minh tự động Audio – guide

 

Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 

Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 

Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn nghe giới thiệu về công trình kiến trúc cổ Khuê Văn Các

 

Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa chăm chú nghe thuyết minh về 82 tấm bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới

 

Ngài Bộ Trưởng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học và coi trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam

 

Ngài Bộ Trưởng bày tỏ sự tri ân thành kính sâu sắc Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An – Người Thầy giáo lỗi lạc của dân tộc Việt Nam.

 

 Nghe thuyết minh về Quốc Tử Giám xưa, Ngài Bộ trưởng hiểu thêm về nền giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam

 

Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa tham quan phòng trưng bày

 

 Ngài Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa đã đánh 3 hồi trống Sấm

 

 Bộ trưởng Furukawa Yoshihisa và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu nhà Thái học

 

LH

 

 

BIG EVENT

VAN MIEU - QUOC TU GIAM

2019 - 11 - 05

Discover event


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail