vanmieu.gov.vn

SPECIAL NATIONAL RELIC

VAN MIEU QUOC TU GIAM 

Foreword

Hanoi Temple of literature was created under the LY Thanh Tong, 2nd Than Vu era year Canh Tuat(1070) was the place of worship KHONG TU, Chu Cong and Tu Phoi (four outstanding student of Khong Tu is Nhan Tu, Tang Tu, Tu Tu and Manh Tu), and 72 people (72 Confucianist tertiary was typical Sage) at the same time is where Crown Prince Lý Càn Đức to learn ...

NEWS

chi-bo-trung-tam-hd-vhkh-van-mieu-quoc-tu-giam-to-chuc-le-ket-nap-dang-vien
Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chi bộ Trung tâm. Trong đợt này Chi bộ Trung tâm vinh dự kết nạp thêm 01 quần chúng ưu tú là Nguyễn Văn Đức (Tổ trưởng Tổ duy tu bảo trì).

DOCUMENT LIBRARY

vanmieu.gov.vn
vanmieu.gov.vn

  • Untitled
  • Untitled

vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Guide to finding the way

58 Quoc Tu Giam Street,
Dong Da District, Hanoi
Locate device

Copyright 2017 of the Center for Scientific and Cultural Activities Van Mieu - Quoc Tu Giam