vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

TIN TỨC

chi-bo-trung-tam-hd-vhkh-van-mieu-quoc-tu-giam-to-chuc-le-ket-nap-dang-vien
Công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chi bộ Trung tâm. Trong đợt này Chi bộ Trung tâm vinh dự kết nạp thêm 01 quần chúng ưu tú là Nguyễn Văn Đức (Tổ trưởng Tổ duy tu bảo trì).

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

vanmieu.gov.vn
vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám