vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

TIN TỨC

 • HỘI CHỮ XUÂN TẠI VĂN MIẾU –QUỐC TỬ GIÁM

  HỘI CHỮ XUÂN TẠI VĂN MIẾU –QUỐC TỬ GIÁM

  ( 23/04/2018 )

  Hội chữ Xuân được tổ chức tại Hồ Văn là hoạt động còn mới mẻ song bước đầu đã thể hiện là phương thức sinh hoạt văn hóa hiệu quả góp phần phát huy giá trị của di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 • ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU-SƯU TẦM

  ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU-SƯU TẦM

  ( 23/04/2018 )

  Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm tư liệu, hiện vật là giải pháp quan trọng đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá rộng rãi cho Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 • TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA KHOA HỌC VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM – BA MƯƠI NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

  TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA KHOA HỌC VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM – BA MƯƠI NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

  ( 23/04/2018 )

  Những thành tựu trong 30 năm qua đã chứng minh Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một mô hình phù hợp, độc đáo và hiệu quả đối với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích đặc biệt quan trọng này. Ở độ tuổi 30 tràn đầy sức sống, Trung tâm đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển bền vững; đưa di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám bước vào giai đoạn phát triển mới, thực sự thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn, giáo dục truyền thống, quảng bá văn hóa Việt Nam và kết nối với bạn bè quốc tế.

 • ĐỂ QUẦN THỂ DI TÍCH VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM MÃI MÃI XANH, SẠCH ĐẸP

  ĐỂ QUẦN THỂ DI TÍCH VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM MÃI MÃI XANH, SẠCH ĐẸP

  ( 23/04/2018 )

  Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần bảo tồn di sản và tạo tiền đề cho công tác phát huy giá trị và khai thác tiềm năng của Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 • CÔNG TÁC BẢO QUẢN VÀ TÔN TẠO VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM NHỮNG NĂM 1990 THẾ KỶ QUA

  CÔNG TÁC BẢO QUẢN VÀ TÔN TẠO VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM NHỮNG NĂM 1990 THẾ KỶ QUA

  ( 23/04/2018 )

  Nhìn lại công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị trong các thập niên qua, ta có thể vững tâm khẳng định: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được ứng xử và đầu tư đúng tầm và đúng bài bản. Nó thực sự đã trở thành trung tâm, thành điểm sáng trong đời sống văn hóa và xã hội Thủ đô, thu hút mạnh mẽ khách tham quan du lịch và là niềm tự hào của di sản văn hóa dân tộc

 • ĐÔI NÉT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, DU LỊCH TẠI DI TÍCH VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

  ĐÔI NÉT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, DU LỊCH TẠI DI TÍCH VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

  ( 23/04/2018 )

  Tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch phong phú về loại hình, độc đáo về tính chất, đầy màu sắc truyền thống, năng động và nhộn nhịp, có khả năng hòa nhập giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống với hiện đại… là giải pháp tốt nhất để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong cuộc sống đương đại.

 • KHAI MẠC TRIỂN LÃM 'DI SẢN VĂN HÓA ÓC EO', TẠI DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

  KHAI MẠC TRIỂN LÃM "DI SẢN VĂN HÓA ÓC EO", TẠI DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

  ( 23/04/2018 )

 • BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ LIỆU 82 BIA TIẾN SĨ TẠI VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM THỜI HỘI NHẬP

  BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TƯ LIỆU 82 BIA TIẾN SĨ TẠI VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM THỜI HỘI NHẬP

  ( 22/04/2018 )

  82 tấm bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là những pho sử liệu bằng đá về các nhà Khoa bảng Việt Nam mà còn là cuốn sách về đường lối trị quốc và đối nhân xử thế của người xưa, bởi những bài ký trên bia là tâm huyết, là trí tuệ bao hiền tài của đất nước trong suốt gần 300 năm. Bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản tư liệu này hiện nay là trách nhiệm không chỉ của ngành văn hóa, mà của cả toàn thể chúng ta.

Tin tức khác

vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám