vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

 • ĐÓNG GÓP CỦA CHU VĂN AN ĐỐI VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM

  ĐÓNG GÓP CỦA CHU VĂN AN ĐỐI VỚI VĂN HÓA VIỆT NAM

  ( 15/04/2018 )

 • CHU VĂN AN TRONG TÂM THỨC NGƯỜI DÂN THANH TRÌ

  CHU VĂN AN TRONG TÂM THỨC NGƯỜI DÂN THANH TRÌ

  ( 15/04/2018 )

 • Tiến sĩ Trần Công Xán (1731-1787)

  Tiến sĩ Trần Công Xán (1731-1787)

  ( 30/05/2017 )

  Trần Công Xán, là người Hưng Yên, đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa thi năm Nhâm Thìn niên hiệu Cảnh Hưng 33 (1772) đời vua Lê Hiển Tông. Họ tên, quê quán của Ông được khắc tên trên bia Tiến sĩ khoa thi năm 1772 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) và trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu Xích Đằng (tỉnh Hưng Yên).

 • Tiến sĩ, Quận công Nguyễn Công Cơ

  Tiến sĩ, Quận công Nguyễn Công Cơ

  ( 30/05/2017 )

  Nguyễn Công Cơ (1676-?), tự là Nghĩa Trai, là một trong những danh nhân văn hóa tiêu biểu của Từ Liêm xưa.

 • Văn Miếu Bắc Ninh

  Văn Miếu Bắc Ninh

  ( 23/03/2017 )

  Bắc Ninh - Kinh Bắc là địa phương có truyền thống hiếu học tiêu biểu hàng nhất nhì nước ta. Tính theo địa danh hành chính khi gọi là Kinh Bắc - thời phong kiến nơi đây có tới 600 vị đỗ Đại khoa, hơn 1000 vị đỗ Cử nhân, Tú tài.

 • Văn Miếu Mao Điền

  Văn Miếu Mao Điền

  ( 23/03/2017 )

  Văn miếu Mao Điền dưới thời Nguyễn là Văn miếu cấp tỉnh, được đặt tại địa phận xã Mao Điền, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương ngày nay). Trước đó, được khởi dựng vào thế kỷ XVI, Văn miếu thuộc cấp trấn Hải Dương, được dựng tại làng Vĩnh Lại, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng (nay là Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang)

 • Văn Miếu Trấn Biên - Đồng Nai

  Văn Miếu Trấn Biên - Đồng Nai

  ( 23/03/2017 )

  Văn miếu Trấn Biên là Văn miếu đầu tiên được xây dựng tại xứ Đàng Trong, là nơi tôn vinh Khổng Tử, các danh nhân văn hóa nước Việt. Năm Ất Mùi (1715), chúa Nguyễn Phúc Chu sai trấn thủ Nguyễn Phan Long và ký lục Phạm Khánh Đức xây dựng Văn miếu Trấn Biên.

 • Quốc Tử Giám Huế một di tích độc hiếm của Quốc gia

  Quốc Tử Giám Huế một di tích độc hiếm của Quốc gia

  ( 23/03/2017 )

  Quốc Tử Giám tức trường Đại học của thời phong kiến, xưa nay vẫn được xem là sản phẩm sáng tạo của nền Nho học Trung Hoa. ở Việt Nam, từ gần ngàn năm trước, trường Quốc Tử Giám đã được thành lập vào đầu thời Lý;

vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám