vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

PHÓ THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ SOFIA VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ ĐẾN THĂM DI TÍCH VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM


Ngày 13/3, Phó Thị trưởng thành phố Sofia – Ngài Doncho Petrov Barbalov, cùng với Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố - Bà Milka Hristova đã đến tham quan di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trong chuyến tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ngài Doncho Petrov Barbalov và bà Milka Hristova đã được nghe cán bộ thuyết minh tại Trung tâm giới thiệu về lịch sử hình thành Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng và truyền thống khuyến học, khuyến tài của dân tộc.

Đặc biệt, ngài Doncho Petrov Barbalov rất quan tâm tới truyền thống giáo dục và khoa cử của đất nước Việt Nam. Ông thể hiện sự cảm kích của mình khi những giá trị về văn hóa, giáo dục và nhân tài trong gần một ngàn năm lịch sử vẫn được lưu truyền đến ngày nay cho các thế hệ nối tiếp.

(Ảnh:  Ngài Doncho Petrov Barbalov nghe giới thiệu về Di tích)

Bày tỏ cảm xúc của mình trong chuyến tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám lần này, Phó Thị trưởng thành phố Sofia – Ngài Doncho Petrov Barbalov  đã để lại dòng lưu bút: “Một nơi không thể quên, cho chúng ta thấy mong muốn của con người luôn hượng tới sự hoàn thiện”

(Ảnh:  Ngài Doncho Petrov Barbalov gửi tặng những lời chúc ý nghĩa trong những dòng lưu bút)

( Ảnh: Thưởng thức âm nhạc truyền thống tại Nhà Thái Học)

Trước khi kết thúc chuyến tham quan, Phó Thị trưởng thành phố Sofia - Ngài Doncho Petrov Barbalov cùng Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố - Bà Milka Hristova gửi tới các cán bộ, công nhân viên tại Trung tâm nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung những lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt, ngài Doncho Petrov Barbalov mong muốn truyền thống hiếu học và coi trọng nhân tài sẽ tiếp tục được lưu giữ và phát triển không chỉ để lại cho thế hệ mai sau, mà còn cho bạn bè khắp năm châu cùng hiểu thêm về những giá trị truyền thống cao đẹp mà dân tộc Việt Nam có được.

Bích Phương


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám