vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

LỄ DÂNG HƯƠNG VUA LÝ THÁNH TÔNG


Sáng ngày 14/02/2019 tức ngày mùng 10 tháng giêng năm Kỷ Hợi, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tổ chức lễ dâng hương trang trọng kỷ niệm 947 năm ngày mất của vua Lý Thánh Tông.

Tượng thờ vua Lý Thánh Tông tại tầng hai khu Thái Học

 

Tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm dâng hương tưởng nhớ ngày mất vua Lý Thánh Tông

Vua Lý Thánh Tông (1023 – 1072) là vị vua sáng, tôn sùng đạo học, có tinh thần tự lập, tự cường là người đặt Quốc hiệu Đại Việt cho đất nước với mong muốn xây dựng một quốc gia độc lập, hùng mạnh. Ông đã có công cho xây dựng Văn Miếu vào năm 1070, sự kiện này được Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Năm Canh Tuấn niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) mùa thu, tháng 8 làm Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế, Hoàng Thái tử đến học ở đây”.

Bích Phương 


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám