vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

KHẢO TUYỂN NGƯỜI VIẾT CHỮ TẠI HỘI CHỮ XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019


Nhằm tuyển chọn những người viết chữ, cho chữ có trình độ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp các Thư pháp gia (Hán Nôm và Quốc ngữ) có điều kiện trổ tài, sáng tác, sáng ngày 5/1/2019, Trung tâm Hoạt Động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại nhà Tiền đường, khu Thái học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ảnh: Ban Tổ chức hướng dẫn cho thí sinh trước giờ thi.

Chủ đề khảo tuyển năm nay là Văn hiến, giới hạn nội dung trong Văn bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, năm nay, Ban Tổ chức đặt chỉ tiêu tuyển chọn 60 người, trong đó chỉ tiêu đã cấp là 23 người (người trúng khảo tuyển 3 năm, khách mời, thành viên Ban Khảo tuyển, Ban Tổ chức); chỉ tiêu khảo tuyển năm 2019 là 37 người (Thư pháp chữ Hán Nôm: 29 người, Thư pháp chữ Quốc ngữ: 8 người).

Ảnh: Người dự thi tập trung nghe Ban tổ chức hướng dẫn.

Hình thức khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 gồm 2 phần:

Phần 1: Văn phạm (30 phút)

- Đối với Thư pháp Hán Nôm: kiểm tra kiến thức chữ nghĩa Hán Nôm cơ bản.

- Đối với Thư pháp Quốc ngữ: giải nghĩa một đoạn văn bia Tiến sĩ theo chủ đề Văn hiến

Phần 2: Thực hành (30 phút)

- Kiểm tra trình độ thư pháp: tính liên kết và lô-gic của nội dung, bức thức tác phẩm, kỹ pháp viết, bố cục, đường nét, lạc khoản, ấn chương,… tạo nên một tác phẩm thư pháp với chỉnh thể về hình thức và nội dung gắn với chủ đề Văn hiến trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (bao gồm cả hai loại hình thư pháp Hán Nôm, Quốc ngữ).

- Kiểm tra khả năng thực tế phục vụ nhân dân được thể hiện trên bề mặt tác phẩm thư pháp thông qua một yêu cầu cụ thể về nội dung.

Ảnh: Cán bộ giám thí đọc đề bài cho thí sinh trong phòng dự tuyển

Kỳ Khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã diễn ra nghiêm túc, minh bạch và thành công. Trong tổng số 75 người đăng ký tham gia dự thi, đã có 69 người có mặt, 6 người vắng mặt.

Ảnh: Không khí làm bài nghiêm túc của các thí sinh

Ảnh: Người dự thi tập trung hoàn thiện bài thi

Ban Khảo tuyển sẽ căn cứ vào kết quả bài thi của người dự thi, lấy đỗ theo thang điểm từ trên xuống dưới, tuy nhiên do mục tiêu lấy chất lượng làm đầu nên Ban Tổ chức sẽ chỉ lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, kể cả không đủ số lượng người viết . Dự kiến ngày 10/1/2019 sẽ công bố kết quả khảo tuyển ./.

An Nhiên

                                                                                                                  

 


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám