vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Họp thảo luận phương án khôi phục Gò Kim Châu, Hồ Văn Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám


Chiều ngày 19/11, Trung tâm HĐVHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Họp thảo luận phương án khôi phục Gò Kim Châu, Hồ Văn Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tham dự buổi thảo luận có đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cùng các nhà khoa học, viện bảo tồn di tích…

Hồ Văn Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám với diện tích 12.297m2, giữa hồ có gò Kim Châu, xây dựng vào khoảng niên hiệu Cảnh Trị (1668-1671), trên gò dựng Phán Thủy đường là nơi diễn ra các buổi bình văn của các nho sỹ kinh thành xưa, nay Phán Thủy đường không còn, nhưng trên gò còn 1 tấm bia dựng năm Tự Đức thứ 18 (1865), cũng được tìm thấy trong dịp nạo vét hồ.  Trong “Hoàn văn hồ bi” có viết: “Hồ này ở ngoài tường cửa thứ ba của Văn Miếu tên là hồ Minh Đường hay là Hồ Văn. Hồ rộng 1 vạn chin trăm thước vuông tây, trong hồ có gò tròn gọi là gò Kim Châu rộng hai trăm thước vuông tây. Hồ được lấy làm đất của thành phố đã lâu…”.

Việc phục dựng Gò Kim Châu là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đối với khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một bộ phận trong quần thể khu Di tích cần được khôi phục để phát huy giá trị vốn có.


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám