vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

HỘI THẢO KHOA HỌC “THÁM HOA VŨ THẠNH - CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP”


Nhân kỷ niệm 354 năm ngày sinh Thám hoa Vũ Thạnh(1664-2018), Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Thám hoa Vũ Thạnh-Con người và sự nghiệp”  tại nhà Tiền đường nhà Thái học Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số 58 phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội vào 8h30 ngày 12 tháng 12 năm 2018. Hội thảo nhằm đánh giá những đóng góp của ông đối với sự nghiệp văn hóa, giáo dục của đất nước.

            Vũ Thạnh 武晟 (1664 - ?) nguyên quán làng Đan Loan, huyện Đường An (nay là thôn Đan Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) sau dời đến phường Báo Thiên huyện Thọ Xương là nhà khoa bảng, nhà giáo dục tiêu biểu của nước ta cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.

Năm 22 tuổi, ông đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Ất Sửu niên hiệu Chính Hòa 6 (1685) đời vua Lê Hy Tông, làm quan trải qua các chức Hàn lâm viện Đãi chế, Lễ khoa Đô Cấp sự trung, Tư nghiệp Quốc Tử Giám, Bồi tụng...

Hội thảo đã nhận được 27 bài tham luận của các nhà khoa học, nội dung các bài tham luận tập trung nghiên cứu, đánh giá các nội dung sau:

1. Bối cảnh văn hóa, xã hội Đại Việt; Thăng Long thế kỷ XVII - XVIII;

2. Quê hương, dòng họ của Thám hoa Vũ Thạnh

3. Thám hoa Vũ Thạnh - Con người và sự nghiệp

4. Những đóng góp của Thám hoa Vũ Thạnh đối với văn hóa, giáo dục của đất nước thế kỷ XVII, XVIII.

Hội thảo khoa học “Thám  hoa Vũ Thạnh-Con  người và Sự nghiệp” là cơ hội giúp công chúng tiếp cận và  hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp quan trọng đối với đất nước của một Danh nhân khoa bảng Nho học  trong lịch sử khoa cử nước nhà thời quân chủ.

Chuong Van


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám