vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Hội nghị Công đoàn Trung tâm HĐ VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020


Sáng ngày 24/8, Công đoàn Trung tâm HĐ VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đại biểu đi dự Hội nghị cấp trên.

Ảnh: Đồng chí Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Tám – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn Trung tâm HĐ VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám giữa nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ cuối nhiệm kỳ.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Tám - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo sơ kết

Cũng tại Hội nghị, BCH Công đoàn đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp, những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, lao động  trong Trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Lan Anh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở VHTT Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lan Anh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Di sản Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ về những khó khăn, thách thức hiện nay Trung tâm, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Trung tâm đối với sự nghiệp phát triển ngành văn hóa Thủ đô.

Hội nghị cũng đã nhất trí bầu ra 05 đồng chí tham dự Hội nghị Công đoàn cấp trên./.

Nhật Minh


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám