vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám miễn vé tham quan trong ngày 23/11/2018


Trung  tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám trân trọng thông báo: Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2018, Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám mở cửa miễn vé tham quan cho tất cả các du khách tham quan di tích trong ngày 23/11/2018. Tại Di tích, hiện đang trưng bày tư liệu, hiện vật của các Triển lãm: Linh vật Nghê Việt và Hoài niệm Hà Nội phố; trưng bày các tác phẩm thư pháp của Câu lạc bộ Thư pháp Việt UNESCO và Nhân Mỹ học đường tại hồ Văn. Nhân dịp ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các tổ chức, các nhà khoa học, các cơ quan báo chí và nhà báo, lực lượng công an, các đơn vị lữ hành, cộng đồng dân cư khu vực Di tích, khách tham quan trong nước và nước ngoài đã đồng hành cùng Trung tâm gìn giữ và phát huy giá trị Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám!

Trân trọng!


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám