CÁC HOẠT ĐỘNG

PHÁT HUY SỨC TRẺ CỦA THANH NIÊN DI TÍCH VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Với tinh thần xung kích, tiên phong, "Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên", tuổi trẻ Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa để góp phần xâydựng di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám là điểm đếnan toàn, thân thiện, ngày càng hấp dẫn  du khách.  

  Chào mừng tháng Thanh niên và 90 năm Ngàythành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2021) 

Hướng dẫn du khách khai báo y tế trước khi vào tham quan Di tích

Hướng dẫn du khách khai báo y tế trước khi vào tham quan Di tích

Nâng cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 chodu khách tham quan

Naag cao nhận thức phòng chống dịch Covid-19 chodu khách tham quan

Hướng dẫn du khách tham quan di tích

Hướng dẫn du khách tham quan di tích

B.PTHAM QUAN VĂN MIẾU

Tư vấn và lộ trình để lên kế hoạch tốt hơn cho chuyến thăm của bạn

Xem thêm

NỘI QUY THAM QUAN

Những vấn đề cần lưu ý khi tham quan

Xem thêm

FAQS

Những câu hỏi thường gặp

Xem thêm