vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Phòng hành chính tổng hợp


1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm các mặt công tác gồm: công tác xây dựng đề án, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động; công tác tổng hợp, báo cáo; công tác tổ chức bộ máy; công tác quản trị, hành chính; công tác văn thư lưu trữ; công tác quản lý hậu cần, tài sản; công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; công nghệ thông tin; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đầu mối triển khai các hoạt động dịch vụ có thu.

Nhiệm vụ:

Tham mưu Ban Giám đốc trong công tác soạn thảo, dự thảo xây dựng các quy chế, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình công tác hàng quý, 6 tháng và hàng năm, xây dựng lịch làm việc hàng tuần, giúp Giám đốc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Tham mưu công tác quản lý tài chính, kế toán, thủ quỹ, thực hiện công tác tài chính, kế toán theo quy định của Nhà nước về chế độ quản lý tài chính.

Đầu mối giúp Ban Giám đốc cập nhật, thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm của đơn vị theo quy định.

Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy nhân sự, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm... của cán bộ, viên chức, HĐLĐ Trung tâm; Thực hiện các báo cáo thường xuyên và đột xuất về công tác tổ chức, cán bộ.

Thực hiện công tác an ninh trật tự, PCCC: bảo vệ toàn bộ khu di tích, giữ gìn an ninh trật tự, PCCC 24/24 giờ.

Công tác hành chính quản trị: Theo dõi, quản lý, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc của Trung tâm; Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, vật tư, tài sản, cơ sở vật chất, kho tàng, điện, nước… Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, lập dự án sửa chữa chống xuống cấp.

Công tác quản lý văn thư, đánh máy, lưu trữ, tạp vụ, quản lý văn bản, lưu trữ công văn đi đến.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân các ngày lễ, Tết.

Đầu mối tổ chức và quản lý khai thác các hoạt động dịch vụ.

Đầu mối triển khai công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý văn thư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

2. Đội ngũ cán bộ

Phòng Hành chính - Tổng hợp có 50 cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và được chia thành 03 bộ phận:

- Hành chính tài vụ

- Tổ Bảo vệ

- Tổ Kỹ Thuật

Phó Trưởng phòng phụ trách: Lê Bá Dũng

Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Nguyễn Khánh Kiều Linh, điện thoại

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hiền

Tổ trưởng Tổ Bảo vệ: Nguyễn Thế Việt

Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật: Nguyễn Khắc Đắc

3. Thông tin liên hệ:

Phòng Hành chính - Tổng hợp – Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám

ĐT/Fax: 043. 747 2566

Email: vanmieu.hcth@gmail.com

 


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám