vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Phòng nghiên cứu - sưu tầm


1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Phòng Nghiên cứu Sưu tầm có chức năng sưu tầm các tài liệu, hiện vật về lịch sử di tích Văn Miếu –Quốc Tử Giám và nền giáo dục Nho học Việt Nam; tổ chức nghiên cứu về lịch sử Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao thông qua các tài liệu, hiện vật của Trung tâm và tài liệu hợp pháp được sưu tầm khác.

Nhiệm vụ:

a. Phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về Nho học, danh nhân, khoa cử… nhằmhuy động các nhà khoa học góp phần xây dựng Thủ đô và xây dựng đất nước.

b. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác bảo tồn khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham mưu các Đề án, kế hoạch nhằm phát huy giá trị Di sản tư liệu thế giới ở trong và ngoài nước.

c. Sưu tầm,tiếp nhận tài liệu, hiện vật liên quan đến di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám củacác tổ chức và cá nhân trao tặng hoặc gửi giữ theo qui định của pháp luật.

d. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo qui định, cung cấp bản sao di vật, cổvật, bảo vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và qui định của pháp luật.

e. Tổ chứchoạt động của Thư viện của Trung tâm.

2. Đội ngũ cán bộ

Phòng Nghiên cứu Sưu tầm hiện có 07 cán bộ, nhân viên với các chuyên môn: Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa học.

Trưởngphòng: Ths.Nguyễn Liên Hương

3. Địa chỉ liên hệ:

Phòng Nghiên cứu Sưu tầm - Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám

Điện thoại: 04.37476013

Email: ncst.vmqtg@gmail.com

 


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám