vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Phòng duy tu - Môi trường


1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

Tham mưu và tổ chức thực hiện các kế hoạch được duyệt nhằm đảm bảo kỹ thuật duy trì chămsóc vườn hoa cây cảnh, thảm cỏ và vệ sinh môi trường toàn bộ khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám phục vụ cho việc tham quan.

Nhiệm vụ:

a. Xây dựng chương trình, lập kế hoạch năm, quý, tháng về chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ và vệ sinh môi trường. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

b. Tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật duy trì vườn hoa công viên cây xanh: Làm đất, bón phân, trồng cây, chămsóc, cắt sửa tạo tán, tưới nước, trồng dặm cây…Vệ sinh môi trường, vệ sinh đường dạo, bãi cỏ, bể cảnh, ghế đá, nhà vệ sinh công cộng, thu gom vận chuyểnrác về nơi quy định.

c. Xây dựng kế hoạch chăm sóc, cắt sửa cây thế quý, mặt hồ nước định kỳ năm, quý, tháng.

d. Xây dựng kế hoạch cắt sửa cây bóng mát phòng chống bão và kế hoạch phòng chống côn trùng, mối mọt gây hại định kỳnăm.

e. Thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm không ngừng nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân.

f. Quản lý tốt các máy móc, dụng cụ chuyên môn và hệ thống tưới tiêu cho khu di tích.

g. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác trong việc thực thi nhiệm vụ.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc trung tâm giao.

2. Đội ngũ cán bộ

Phòng Duy tu – Môi trường có 26 cán bộ, công nhân viên, chia thành 03 tổ: 2 Tổ Duy tu và 01 Tổ vệ sinh.

Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh

3. Địa chỉ liên hệ

Phòng Duy tu - Môi trường, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám

Điện thoại: 04.37478895

Email: Lekimanh@gmail.com


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám