vanmieu.gov.vn

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

vanmieu.gov.vn

Lời ngỏ

Văn Miếu được lập dưới thời Lý Thánh Tông, năm Canh Tuất niên hiệu Thần Vũ thứ 2 (1070) là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối (bốn học trò xuất sắc của Khổng Tử là Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư và Mạnh Tử), và Thất thập nhị hiền (72 nhà Nho tiêu biểu được tôn lên bậc Hiền triết), đồng thời là nơi Hoàng Thái tử Lý Càn Đức tới học …

Phòng Giáo dục - Truyền thông


1. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu giúp Ban Giám đốc Trung tâm trong việc phát huy giá trị di tích; Tổ chức và tuyên truyền giới thiệu cho khách trong và ngoài nước tham quan khu di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

Nhiệm vụ:

a. Bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

b. Giới thiệu và phổ biến các công trình khoa học có giá trị của Việt Nam và thế giới, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, ưu tiên loại hình nghệ thuật dân tộc.

c.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giới thiệu các danh nhân văn hóa, danh nhân khoa học của Việt Nam và thế giới.

Phối hợp tổ chức các cuộc trao giải thưởng cho các công trình văn hóa khoa học của Thành phố và quốc gia; Tổ chức các hoạt động tôn vinh văn hóa dân tộc, trưng bày ngành nghề truyền thống, giao lưu văn hóa.

Tổ chức các lễ tuyên dương, khuyến học, khuyến tài.

Tổ chức phục vụ khách tham quan du lịch và các đoàn ngoại giao của Đảng và Nhà nước.

2. Đội ngũ cán bộ

Phòng Giáo dục - Truyền thông hiện có 8 cán bộ thuộc các chuyên ngành: Du lịch, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Hán Nôm, Xã hội học.

Trưởng phòng:  Ths.Đường Ngọc Hà

3.Thông tin liên hệ:

Phòng Giáo dục - Truyền thông -Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám

- Điện thoại: +844 38235 601; Email:


vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Hướng dẫn tìm đường

58 phố Quốc Tử Giám,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Định vị thiết bị

Bản quyền 2017 thuộc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám