vanmieu.gov.vn

SPECIAL NATIONAL RELIC

VAN MIEU QUOC TU GIAM 

vanmieu.gov.vn

Foreword

Hanoi Temple of literature was created under the LY Thanh Tong, 2nd Than Vu era year Canh Tuat(1070) was the place of worship KHONG TU, Chu Cong and Tu Phoi (four outstanding student of Khong Tu is Nhan Tu, Tang Tu, Tu Tu and Manh Tu), and 72 people (72 Confucianist tertiary was typical Sage) at the same time is where Crown Prince Lý Càn Đức to learn ...

NEWS

ra-mat-khu-trai-nghiem-cung-di-san-va-phong-trung-bay-san-pham-luu-niem-cua-van-mieu-quoc-tu-giam
Ngày 15/11/2019, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra sự kiện ra mắt Khu trải nghiệm cùng di sản để phục vụ thực hiện “Chương trình giáo dục di sản theo phương pháp mới” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Phòng trưng bày sản phẩm lưu niệm tại nhà Hữu vu, khu điện Đại Thành, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

DOCUMENT LIBRARY

the-ways-to-express-gratitude-towards-chu-van-an
Danh sư Chu Văn An (1292 – 1370), tự Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, tước Văn Trinh, thụy Khang Tiết. Ông quê làng Quang Liệt sau đổi là Thanh Liệt huyện Long Đàm, nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội.
vanmieu.gov.vn
vanmieu.gov.vn

  • Untitled
  • Untitled

vanmieu.gov.vn

vanmieu.gov.vn

        Guide to finding the way

58 Quoc Tu Giam Street,
Dong Da District, Hanoi
Locate device

Copyright 2017 of the Center for Scientific and Cultural Activities Van Mieu - Quoc Tu Giam