EDUCATION PROGRAMS

WEEKEND HERITAGE EDUCATION EXPERIENCE AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Last weekend, the students of class 8G from Trần Mai Ninh Secondary School in Thanh Hóa City had a meaningful morning visit to Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

“LEARN ABOUT THE SCHOLARS’ BOOKS - THE HERITAGE EDUCATION PROGRAM ATTRACTING THE STUDENTS AT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM”

At the end of the school year, the students and their headteacher of grade 8A from Trần Phú High School in Thanh Hóa who paid a visit to study at Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Especially, the students were fascinated with the heritage education program wi

Detail

SUMMER VACATION FOLLOWING THE STUDENTS' HERITAGE EDUCATION EXPERIENCE AT VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM

At the end of the school year, the 8B students of Văn Phú Secondary School, Yên Bái city, had a field trip and experienced a heritage education program at Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Detail

EXPERIENCE BECOMING A CONFUCIAN STUDENT IN AN ANCIENT CLASSROOM AT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

Recently, students from class 8C of Trần Mai Ninh Secondary School (Thanh Hóa) participated in a heritage education program themed "Ancient Classroom" at Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Detail

TRẢI NGHIỆM LÀM NHO SINH TRONG LỚP HỌC XƯA TẠI DI TÍCH VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Mới đây, học sinh Trường tiểu học Phenikaa đã được tìm hiểu về lớp học thời xưa và có những trải nghiệm thú vị khi trở thành học trò trong lớp học thông qua buổi trải nghiệm di sản với chủ đề “Lớp học xưa”.

Detail

EXPERIENCING HERITAGE AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

During the past week, 7th-grade students Foreign Language Specialized School participated in an educational program on heritage at Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

VISIT TO VĂN MIẾU - EXPERIENCING THE ANCIENT CLASSROOM

Recently, 7th-grade students from The Dewey Schools (Hai Phong), a bilingual school, participated in an educational program on the theme of athe old classrooms at Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Detail

LEARNING ABOUT THE TEXTBOOKS OF STUDENTS IN THE PAST AT VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM

Crossing more than 100 km to Văn Miếu – Quốc Tử Giám in Hanoi to join a heritage education program for experimentation with a theme of the textbooks of students in the past in the pouring rain, the students of grade 7 from Inter-level high school Dew

Detail

THE STUDENTS FROM HẢI PHÒNG CITY COMING VĂN MIẾU TO TAKE PART IN THE HERITAGE EDUCATION PROGRAM FOR EXPERIMENTATION

In order to provide a chance for the students learning about cultural heritage fascinatedly. The students of grade 7 from Inter-level High school Dewey in Hải Phòng coming Văn Miếu – Quốc Tử Giám to join the heritage education program for experimenta

Detail

You have had joyful and enriching moments in the ancient cultural space with a rich history, encouraging a spirit of learning.

Together with the students of class 5A3 and 5A4 at Alpha Primary School - Alpha Education System, participated in the Heritage Education program "Golden Bell Rings, Explore Doctoral Steles" at Van Mieu - Quoc Tu Giam.

Detail

EXPERIENCE BEING A STUDENT IN THE PAST AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Recently, fifth-grade students from Alpha Primary School – Alpha Educational System (Hanoi) had the opportunity to explore the classrooms of the past and have interesting experiences as students during a field trip, immersing themselves in the herita

Detail

"RING THE GOLDEN BELL" GAMESHOW TO LEARN ABOUT THE STONE STELAE

When were the stone stelae erected ? Who ordered the stone to be erected? What is the purpose of erecting the stone? What do decorations on the stone mean? Every question would be clear when you join gameshow Ring the golden bell with the theme "Lear

Detail

Let's look back at the memorable moments of the children participating in the heritage education program: "Old Classroom" last weekend.

"The Old Classroom" is one of the heritage education programs for students of various ages to experience at Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Detail

"RING THE GOLDEN BELL" GAMESHOW TO LEARN ABOUT THE STONE STELAE

When were the stone stelae erected ? Who ordered the stone to be erected? What is the purpose of erecting the stone?

Detail

LEARNING ABOUT CLASSROOMS IN THE PAST IN THE AREA OF VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

The students from grade 4A1 of Vinschool Metropolish took part in "the classrooms in the past" theme through the heritage education activity for experimentation.

Detail

TAKING PART IN THE GAMESHOW TO LEARN ABOUT THE STONE STELAE – THE WORLD DOCUMENTARY HERITAGE AT VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM

After the exams to end the first course, teacher and her students from grade 7A6 of Giảng Võ secondary school in Hanoi join the heritage education activity for experimentation with the triumph at the relic.

Detail

THE STUDENTS PLAYING GAME WITH IPAD TO LEARN ABOUT THE HOLY CREATURES IN THE ANCIENT CONSTRUCTIONS

The students from grade 4A3 of Vinschool Metropolish primary joining the trip to find out the creatures in the ancient constructions such as: dragon, phoenix, nghê, golden fish, bat..with mini ipad.

Detail

SÔI ĐỘNG VỚI CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC DI SẢN RUNG CHUÔNG VÀNG TÌM HIỂU BIA TIẾN SĨ

Trong không gian linh thiêng của đạo học - Văn Miếu – Quốc Tử Giám - các bạn học sinh khối 4 của trường Tiểu học Vinschool Metropolish đã có buổi trải nghiệm giáo dục vô cùng thú vị.

Detail

30 HERITAGE EDUCATION TOPICS FOR STUDENTS AT VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM

The heritage education program is designed for students from preschool to high school, with each topic serving as an interesting heritage lesson. Examples include: Searching for mythical creatures on ancient architectural structures, Exploring Doctor

Detail

THE OLD CLASSROOMS

Joining the footsteps of the 6A4 students from Ngô Sĩ Liên Secondary School, participating in the heritage education program with the theme “The Old Classrooms” at Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

FINDING THE HOLY CREATURE "NGHÊ" AT VĂN MIẾU

Last Sunday (8th October 2023), the pupils of class 2C at Bế Văn Đàn Primary School participated in an educational heritage “That is Nghê Creature!'. The pupils went in search of and successfully identified the mythical creature "Nghê" at various loc

Detail

INTERNATIONAL STUDENTS EXPERIENCE HERITAGE EDUCATION AT VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM

There are not only heritage education programs for Vietnamese students but also experiential themes for international students who speak English, French, and Chinese at Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Detail

EXPLORING THE TEXT BOOKS OF CONFUCIAN SCHOLARS

the young students from the Creative Fine Arts class at Vinschool Times City Elementary School during the Heritage Education event "Exploring the text books of Confucian Scholars" at Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

NHỮNG KHOẢNH KHẮC HỌC SINH HÀO HỨNG THAM GIA TRẢI NGHIỆM CÙNG DI SẢN

Cùng nhìn lại một số khoảnh khắc các bạn học sinh hào hứng tham gia các chương trình trải nghiệm giáo dục di sản tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám!

Detail

KHÁM PHÁ NHỮNG LINH VẬT BÍ ẨN Ở VĂN MIẾU THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DI SẢN

Tham gia hành trình khám phá những linh vật bí ẩn ở Văn Miếu với chương trình giáo dục di sản “Đi tìm linh vật trên các công trình kiến trúc cổ”, các bạn học sinh lớp 4D, trường tiểu học Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có một buổi trải nghiệm th

Detail

TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC DI SẢN CUỐI TUẦN THÚ VỊ TẠI VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

Đến với Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào cuối tuần, cả gia đình gồm bố mẹ và các con sẽ có cơ hội được tham gia các chương trình trải nghiệm Giáo dục di sản vô cùng thú vị và hấp dẫn tại khu di tích. Có thể kể đến một số chương trình trải nghiệm Giáo dục

Detail

Exploring the classroom in the past

On the morning of June 29, 2023, the students of class 3C from Nam Thanh Cong Elementary School in Hanoi attended the "ancient classroom" session at Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Detail

A CLASS IN THE PAST – AN EXPERIENCE AND DISCOVERY PROGRAM AT THE VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM LANDMARK

Recently, students of the class 4B at Bế Văn Đàn Primary School (Hanoi) learned about the ancient classroom and had interesting experiences when they became students at the "Old Classroom" program at the special National Landmark of Văn Miếu-  Quốc T

Detail

ON THE OCCASION OF VIETNAMESE TEACHER’S DAY WE LEARNT ABOUT TEACHER CHU VAN AN

the Thăng Long Scouts group consisting of students aged 8 to 10 years old participated in the heritage education program "Learning about Teacher Chu Van An through the magic crossword" at Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

LEARNING HISTORY IS NO LONGER BORING AND CONFUSING

Participating in the heritage education program, the students of class 2C, Bế Văn Đàn primary school not only learned about the Nghê mascot in Vietnamese culture

Detail

LEARNING ABOUT ANCIENT BUILDINGS WITH STUDENTS OF GRADE 5 FROM VINSCHOOL METROPOLIS SCHOOL

During the extra-curricular class, the pupils of the 5th grade of Vinschool Metropolis School had a heritage educational experience with "Learning about ancient buildings" at the Special National Landmark Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

HERITAGE EDUCATION FOR FAMILY AT WEEKEND

On the weekend, Minh Hà’s family (English teacher in Hanoi) and Khánh Dung’s family (official from Bắc Giang) took their children to visit and participate in heritage education at the Văn Miếu - Quốc Tử Giám vestage.

Detail

BENEFICIAL SUMMER DAYS WITH THE HERITAGE EDUCATION PROGRAM AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

The children were extremely excited to attend the heritage education program with their  parents at Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Detail

PUPILS FROM NGUYỄN DU ELEMENTARY SCHOOL IN HANOI PARTICIPATED IN THE HERITAGE EDUCATION PROGRAM

Today, my students attended the heritage education program "Finding holy animals on ancient architectural works".

Detail

VIETNAMESE STUDENTS FROM FRANCE TOOK PART IN HERITAGE EDUCATION ACTIVITIES

ăn Miếu - Quốc Tử Giám welcomed  Vietnamese overseas students from France to visit and jointed the heritage experience education . They were very interested in the tradition of studiousness and their forefathers’ education

Detail

THE PUPILS of 5TH GRADE HAVING EXPERIENCE IN EDUCATION OF LEARNING ANCIENT CHINESE CHARACTERS

Today, Văn Miếu – Quốc Tử Giám landmark welcomed pupils of grade 5D, Quang Trung Primary School, Hoàn Kiếm district, Hà Nội  to attend an educational experience. They had educational experience of learning ancient chinese characters at Văn Miếu.

Detail

DISCOVER THE HOLY CREATURE OF TIGER WITH PRESCHOOL CHILDREN AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

today teachers and kids of kindergarten had an interesting and useful heritage education experience at the landmark with discovering the sculpture  "The Tiger is walking down the mountain" at the main entrance.

Detail

A FUN HERITAGE EXPERIENCE AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

On the afternoon of April 14, 2022, a group of 6th grade pupils from Hill Summer Camp participated in the heritage education program: "Finding sacred animals on the ancient buildings" at Văn Miếu-Quốc Tử Giám. This is one of the topics chosen by many

Detail

LEARNING ABOUT GREAT PERSONALITIES THROUGH HERITAGE EDUCATION PROGRAM

The special National Landmark Văn Miếu-Quốc Tử Giám is where 82 stone steles, the world documentary heritage to record the names of doctors of the Lê and Mạc dynasties, have been preserved.

Detail

"Chơi là hình thức nghiên cứu cao nhất" - Albert Einstein

"Chơi là hình thức nghiên cứu cao nhất" - Albert Einstein

Detail

HERITAGE ACTIVITY FOR FAMILY AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

All member of family could join heritage activities with different intersting themes to study history of relic. One of the most attractive theme was “finding creature animals”. It was a chance to have a strong attachment together.

Detail

LÀM QUEN VỚI HÌNH HỌC QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHUÊ VĂN CÁC

LÀM QUEN VỚI HÌNH HỌC QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC KHUÊ VĂN CÁC

Detail

THE HERITAGE EDUCATION PROGRAM AT VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM - LEARNING AND HAVING FUN

The kids of KLR Kindergatern participated in an interesting topic "Learning geometry through the activity of exploring the architecture of Khue Van Pavilion".

Detail

CONTINUE THE TRADITION

Making incense - offering at Văn Miếu – Quốc Tử Giám is an annual activity held by former students from different high schools in Hanoi.

Detail

PARTICIPATING IN HERITAGE EDUCATION ACTIVIY TO LEARN ABOUT VIETNAMESE GREAT MEN AT VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM

The students of grade 4 from Vinschool Gardenia primary school particitpated in heritage education activity to learn about Vietnamese great men

Detail

THE ATTACTION OF HERITAGE EDUCATION TO STUDENTS

Heritage education at Văn Miếu – Quốc Tử Giám this year (2020) is supplemented with many new, diverse and interesting programs. That wasis the feeling of the students and teachers of Pascal Secondary School when they attended the educational programs

Detail

CÁC EM HỌC VẼ TRONG KHÔNG GIAN DI TÍCH VĂN MIẾU –QUỐC TỬ GIÁM

Khuê Văn Các, công trình kiến trúc nghệ thuật cổ mang giá trị văn hóa, lịch sử và mỹ thuật chính là biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngày nay. Với nét đẹp tao nhã, tinh tế cùng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Khuê Văn Các trở thành nguồn cảm hửng cho những “nh

Detail

DISCOVER THE CLASSROOM IN THE PAST

The students from English class with Joe experienced educational activity in the theme of “Classroom in the past”. The students could learn about a classroom in the past and play a role as Confucian students in the classroom.

Detail

DISCOVER THE CLASSROOM IN THE PAST

The students from English class with Joe experienced educational activity in the theme of “Classroom in the past”. The students could learn about a classroom in the past and play a role as Confucian students in the classroom.

Detail

AN INTERESTING LESSON AT VĂN MIẾU-QUỐC TỬ GIÁM FOR STUDENTS OF VINSCHOOL MÉTROPOLIS

On October 4, 2020, grade 6 students of Vinschool Métropolis visited Văn Miếu-Quốc Tử Giám and learned by hands-on experience taking part in an educational activity called "Mật mã danh nhân-Celibrity Code"  that offers them a chance to discover

Detail

Being together on the weekend

Discovery tour "Amazing race - Finding sacred animals" is an interesting tour for families who want to take part in cultural activities on the weekend. This activity provides an opportunity for parents and children to spend quality time together.

Detail

Disseminating the love with heritage

"I love Nghe on the highest pillar, because I find it is very beautiful." Vu Duc Quang said. He is from Hanoi KLF kindergarten located at 1, Le Duc Tho street, Nam Tu Liem, Hanoi.

Detail

english

english

Detail

HOW DOES KINDERGARDEN AGE LEARN HISTORY AT VAN MIEU – QUOC TU GIAM

The kids of Morning Sunshine Preschool learned about heritage at Van Mieu-Quoc Tu Giam through the relief "The Tiger is walking down the mountain" at the main entrance.

Detail

HỌC LỊCH SỬ THẾ NÀY RẤT THÚ VỊ VÀ DỄ NHỚ

Mặc dù là một ngôi trường vùng núi, nhưng tại trường THPT Bình Gia các thầy cô luôn hướng tới mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, khuyến khích học sinh học tập tích cực, chủ động.

Detail

“WE PRESERVE STONE STELAE TOGETHER”

Students from EVE camping trip were interesting in the heritage education program at Van Mieu – Quoc Tu Giam. They participated in “Discover the stone stelae” program, playing the role of researchers in looking at the precious documents which are reg

Detail

HERITAGE EDUCATION

The heritage education experience, at Van Mieu- Quoc Tu Giam offers useful activities for small groups of all ages. In the cultural space of the nearly 1000 years old landmark, 15 kids of KLF Kindergarten, Hanoi participated in a meaningful experienc

Detail

HERITAGE EDUCATION FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AT THE SPECIAL NATIONAL LANDMARK OF VAN MIEU - QUOC TU GIAM

Grade 10 students from Quang Trung High School, Đống Đa district, Ha Noi participated in a heritage education program at the Special National Landmark Van Mieu – Quoc Tu Giam. This education program creates many meaningful activities for high school

Detail
BIG EVENT

VAN MIEU - QUOC TU GIAM

2019 - 11 - 05

Discover event

SERVICES


VISITING THE RELIC

Advice and itinerary to better plan your visit

Detail

VISITING RULES

The things to note when visiting

Detail

FAQS

Frequently Asked Questions

Detail